Trafikantene har ordet

Hvor mange tenker å kjøpe elbil, og hva mener folk egentlig om bompengene? Det har vi undersøkt


Trafikanter

Her finner du alle rapportene:

Siden 2013 har vi undersøkt nordmenns holdninger og handlinger i trafikken, og vår Trafikantbarometer er den mest fullstendige undersøkelsen av de reisene vi gjør hver dag – hverdagsreisene. Undersøkelsen utføres annethvert år, og mer enn 4000 personer deltok i 2021-utgaven.

Hovedfunn fra Norsk Trafikantbarometer 2021:

  • Andelen som ønsker elbil som neste bil overstiger for første gang andelen som er usikre
  • Men det er store forskjeller både i hvordan vi reiser og hvilke holdninger vi har ulike steder i landet. I byene går omstillingen til elbil fortere, og mange flere bruker
  • Utenfor byene er det bilen som er vinner på hverdagsreisen
  • Koronapandemien har påvirket både hvor ofte vi reiser og hvordan vi reiser
  • Og folk i distriktene har mindre mulighet for hjemmekontor enn i byene, og har i mindre grad endret reisemåte under pandemien
  • Folk ønsker at politikerne prioriterer kollektivtransport og vedlikehold av veier. Også jernbanen kommer høyt opp på folks liste over viktige satsningsområder
  • Dårlige veier skaper også bekymring for folk på hverdagsreisene, spesielt i distriktene der også møteulykker, mørke veier og fare for viltpåkjørsler er kilde til uro for folk
  • I byene er det møtet mellom ulike trafikantgrupper som skaper mest bekymring

Trafikantundersøkelse fra hele landet

Trafikantbarometeret er en landsrepresentativ spørreundersøkelse, som i 2021 ble utført i januar. Mer enn 4000 personer deltok i undersøkelsen, og i tillegg til et landsrepresentativt utvalg, har vi brukt ekstra store utvalg i storbyene for å sikre valide resultater.

Svarer på spørsmål hvert andre år

Undersøkelsen gir svar på hvordan folk reiser bil, kollektiv, sykkel og gange i hverdagen. Vi spør også om folks forhold til ny teknologi, tidsbruk og politiske prioriteringer. I tillegg får respondentene fra Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø noen ekstra spørsmål om hvordan det er å være trafikant i disse byene. Spørreundersøkelsen kan brytes ned på bileierskap, transportmiddelvalg, kjønn, livsfaser og alder, region, pendling og inntekt.

God mobilitet i byen og i distriktet

I rapportene presenteres et lite utvalg av resultatene. Vi har i 2021 valg å legge vekt på endringer i reisevaner etter korona, ulike reisemønstre i by og bygd, og viktigheten at politikken ivaretar alle grupper i samfunnet. Spesielt gjelder dette avgiftspolitikken og bompenger, som kan få utslag for de som ikke har alternativer til bilen, men ennå ikke har skaffet seg elbil.

Kontaktperson om Trafikantbarometeret:

  • Ingunn Handagard ingunn.handagard @ naf.no

Publisert: 22. april 2022

Sist oppdatert: 30. november 2023

Ingunn Handagard,

Fant du det du lette etter?