Trafikanter

NAF Trafikantbarometer 2023:

Trafikantene har ordet

Hvor mange tenker å kjøpe elbil, og hva mener folk egentlig om bompengene? Trafikantbarometeret 2023 viser hvordan vi reiser og hvorfor vi reiser som vi gjør i hverdagen.

© NAF

Her finner du alle rapportene:

Siden 2013 har vi undersøkt nordmenns holdninger og handlinger i trafikken, og vår Trafikantbarometer er den mest fullstendige undersøkelsen av de reisene vi gjør hver dag – hverdagsreisene. Undersøkelsen utføres annethvert år, og mer enn 4000 personer deltok i 2023-utgaven.

Hovedfunn fra Norsk Trafikantbarometer 2023:

  • Andelen som ønsker elbil som neste bil fortsetter å øke og andelen som vil ha elbil som neste bil nærmer seg 50 prosent.
  • Bilbruken holder seg høy, også i byene. Hele 84 prosent har tilgang til bil, og så mye som 77 prosent bruker bilen på hverdagsreisen.
  • Mens vi i 2021 så at folks hverdagsreiser fortsatt var påvirket av koronapandemien, er vi nå tilbake til en "normalsituasjon" i 2023
  • Folk ønsker at politikerne prioriterer kollektivtransport og vedlikehold av veier. Dette er de to tiltakene som flest etterspør og det har vært slik over tid. Også jernbanen kommer høyt opp på folks liste over viktige satsningsområder
  • Spesielt i distriktene er det mange som er bekymret for dårlige veier og trafikksikkerheten knyttet til veistandard.
  • I byene er det mange som peker på at bompenger gjør et stadig større innhogg i familieøkonomien, og vi ser i årets undersøkelse at andelen som sliter med de høye bompengene øker.
  • Årets undersøkelse kartlegger også holdninger til veiprising. Her er svarene til dels motstridende - mange stiller seg positive til at veiprising kan være en god løsning hvis det fører til mindre kø, men færre er positive hvis veiprising samtidig øker kostnadene deres.

Trafikantundersøkelse fra hele landet

Trafikantbarometeret er en landsrepresentativ spørreundersøkelse, som i 2023 ble utført i januar. Det er Norstat på vegne av NAFs som har stått for datainnsamlingen. Hele 4042 personer deltok i undersøkelsen, og i tillegg til et landsrepresentativt utvalg, har vi brukt ekstra store utvalg i storbyene for å sikre valide resultater. Trafikantbarometerene fra tidligere år er utført av Kantar for NAF.

Svarer på spørsmål hvert andre år

Undersøkelsen gir svar på hvordan folk reiser bil, kollektiv, sykkel og gange i hverdagen. Vi spør også om folks forhold til ny teknologi, tidsbruk og politiske prioriteringer. I tillegg får respondentene fra Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø noen ekstra spørsmål om hvordan det er å være trafikant i disse byene. Spørreundersøkelsen kan brytes ned på bileierskap, transportmiddelvalg, kjønn, livsfaser og alder, region, pendling og inntekt.

God mobilitet i byen og i distriktet

I rapportene presenteres et lite utvalg av resultatene. Vi har i 2023 fokusert på holdninger til elbil, transportmiddelvalg, holdninger til bompenger og økonomi, samt kartlagt hvordan folk stiller seg til veiprising.

Kontaktperson om Trafikantbarometeret:

  • Ingunn Handagard ingunn.handagard @ naf.no

Publisert: 15. januar 2024

Sist oppdatert: 29. april 2024

Ingunn Handagard,

Fant du det du lette etter?