Med båt og sykkel rundt Femunden

Øyhopping med sykkel er flott, men det går også fint å «hoppe» litt rundt innsjøer, særlig den store Femunden.


Tid: Rundt 4 dager

Distanser: Runden fra Langen er på 229 km

Vanskelighetsgrad: Stort sett enkel

Egnet for: Sykkel og elsykkel

Lademuligheter el sykkel: F. eks. Røros, Langen, Femundshytten, Elgå

Transport: Tog eller bil til Røros. Bil eller sykkel til Synnervika

Overnatting: Blant annet turisthytter på Langen, Femundshytten, Svukuriset og Elgå. Campingplasser på Jonasvollen og Femundsenden

Sykkel på grusvei
© NAF

Dag 1 (Røros) Langen – Jonasvollen – Femundshytten

Synnervika -Jonasvollen, ca 53 km på FV26 og FV6526 via bomvei gjennom Grådalen til Tufsingdalen.

Jonasvollen – Femundhytten ca 10 km på bomveier

Femunden er Norges tredje største innsjø og delt mellom Innlandet og Trøndelag fylker. Den er omringet av Femundsmarka som byr på både fjellskog og høyfjell med stort villmarkspreg.

Området har en lang rekke merkede ruter og turisthytter. På sykkel kan du komme tett på både innsjøen og villmarka. Dessuten kan sykkelturen med fordel kombineres med avstikkere til fots. Det er ikke mulig å sykle rundt hele innsjøen, men ved hjelp av den ærverdige rutebåten MS «Fæmund II» kan du frakte sykkelen mellom fine utgangspunkter for sykkelturer.

Et godt ruteforslag er å starte fra Synnervika i nordenden(!) av Femunden. Dit kan du enten komme med egen bil eller på sykkel fra Røros der det er gode kommunikasjonsmuligheter blant annet med tog.

Turen fra Røros til Synnervika langs på FV6526 er ca. 35 km.

Ved Synnervika er det overnattingsmuligheter på koselige Langen gjestegård med røtter fra 1888.. Derfra kan du ta rutebåten sørover Femunden, eller du kan gjøre som vi foreslår – ta sykkelen fatt på fylkesveien nordover forbi Håsjøen og så sydover på bomveien gjennom Grådalen til Tufsingdalen. Der passerer du selvbetjeningshytta Sæter, før du må svinge østover for å komme til Jonasvollen. Der er det campingplass og anløpssted for MS «Fæmund II».

Fra Jonasvollen er det ca. en mil på god vei nordover til tradisjonsrike Femundshytten. Den nå du få med deg! Folkene der har kombinert gårdsdrift og turisme siden slutten av 1800-tallet. Femundshytten var smeltehytte under Røros Kobberverk, (se ramme) fra 1739 til 1822. Den ble anlagt fordi det var enklere å frakte malm dit for bearbeidelse enn å frakte store mengder ved til Røros. På det meste var 11 gårdsbruk og 80–90 mennesker bosatt på plassen.

Smeltehytta ble nedlagt da det var for lite skog igjen i området til å opprettholde driften. Virksomheten og de fleste bygningene ble flyttet til Drevsjø. Femundshytten ble drevet videre som gårdsbruk, med jakt, fangst og turisme som viktige inntektskilder. Gården fikk strøm i

1978 og vei i 1998. Femundshytten tilbyr overnatting for besøkende i fem hytter på gården og fire hytter inne i Femundsmarka.

NAF SYKKEL

Er din sykkel registrert?

Vi har laget et sykkelmedlemskap for deg med ett mål: Å skape en tryggere og enklere sykkelhverdag.

Illustrasjon av mann med hund på sykkel
Femunden
© NAF

Dag 2 Femundsenden – Elgå – Svukuriset.

Elgå – Svukuriset ca 10 km på bomvei

Fra Femundshytten har du også valget, sykkel eller båt. Vi foreslår det siste, laster sykkelen på dekket av MS «Fæmund II» og «seiler» på Femunden med en kaffekopp i neven.

Rutebåten stopper ved Revlingsosen hvor det går fin sykkelvei opp til den gamle fjellgården Svukuriset. Der begynte Den Norske Turistforening å ta imot turister i 1926. Vi parkerer sykkelen og bruker resten av dagen på en topptur til 1421 meter høye Store – Svuku, og får en fantastisk utsikt over hele Femundsmarka. Litt avhengig av hvor sprek du er i bena og hvor lang tid toppturen tar kan du så overnatte på Svukuriset eller trille vel en mil ned til Elgå hvor det også er overnattingsmuligheter.

På Elgå ligger et fiskeutsalg du bør besøke. Der selges det lokale fiskesalget sik i flere innbydende former både til dem som ønsker å ta det med eller å spise det på restauranten like ved. På Elgå er det også et nasjonalparksenter for Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker som bør friste dem som vil lære mer om dette landskapet,

Isterfossen
© NAF

Dag 3 Elgå Jonasvollen eller Femundshytten

Elgå – Jonasvollen ca 93 km på FV654, FV26 og bomvei

Fra Elgå kan du igjen velge, enten båten tilbake til Synnervika eller sykkelen rundt Femundens sørside. Derfra kan du ha Jonasvollen, Femundshytten eller Synnervika som mål, avhengig av tid, vær og lyst. Velger du sykkelturen kan du godt kombinere den fine turen gjennom skogen ned til Femundsenden med en avstikker til sistnevnte nasjonalpark. Gutulia er liten, men god og lett tilgjengelig. Langs veien sydover langs Femunden er det sannsynlig at du vil møte noen av tamreinene som holder til i Femundsmarka. Du passerer også en perlerad av flotte strender som innbyr til en dukkert, i hvert fall en varm dag.

På Femundsenden er det også muligheter for både mat og overnatting, og nok en avstikker – til Drevsjø og det lille, men interessant villmarks museet på Blokkodden.

Fra Femundsenden venter god asfaltvei syklistene til Isterfossen og videre nordover enten de vil stoppe ved Jonasvollen, Femundshytten eller sykle tilbake til Synnervika eller Røros.

Dyr på grusvei
© NAF

Dag 4 Femundshytten – Synnervika – Langen (Røros)

Båttur eller 63 km på sykkelsetet tilbake til Langen, evt. 35 km til om du sykler til Røros.

Fra Femundshytten kan du fullføre rundturen i Femuntraktene ved å hvile beina på båtturen med «Fæmund II» tilbake til Synnervika og Langen.

Eller du kan sykle tilbake samme vei som du kom første dag. Det er ingen dårlig løsning det heller.

Publisert: 17. juli 2023

Sist oppdatert: 1. mars 2024

Per Roger Lauritzen,

Fant du det du lette etter?