I tillegg til denne siden bruker vi Yammer for kommunikasjon og dialog oss NAFfere i mellom. Tilgang til Yammer får du ved å sende din mailadresse til forbundskontoret@naf.no eller via styreleder. 

Formelle NAF dokumenter, som referater og instrukser, finner styreleder fortsatt på sharefile ved å logge på med avdelingens brukernavn og passord.Klikk her.

Her finner du avdelingsstatistikk, klikk her

NAF har rundt 2 000 frivillige som gjør en viktig innsats for medlemmene lokalt - bruk siden aktivt i lokalt arbeid! 

Tilbakemeldinger og innspill til disse sidene kan rettes til kompetanse@naf.no.

 

naf-samling-barn.JPG