I 2024 er NAF 100 år som organisasjon. I vår strategiske retning, vedtatt av Landsmøte i 2017, beskrives vår visjon, mål og verdier. Strategisk retning - NAF mot 2024