Vi er landsomfattende med 70 lokalavdelinger, 360 ansatte og rundt 2 000 frivillige som sammen aktivt arbeider for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig.

Lokalt har lokalavdelingen en viktig rolle i å drive trafikksikkerhetsaktiviteter, som bidrar til trygge lokalsamfunn. 

Vårt arbeid er forankret i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei, der NAF har forpliktet seg til konkrete leveranser: Sikker på sykkel, Sikker på MC, NAF Senior trafikkurs og NAFFENs trafikkboks. 

Under finner du konkrete aktviteter som kan gjennomføre i ditt lokalmiljø.