Lokalt har lokalavdelingen en viktig rolle i å drive trafikksikkerhetsaktiviteter, som bidrar til trygge lokalsamfunn. 

Vårt arbeid er forankret i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei, der NAF har forpliktet seg til konkrete leveranser: Sikker på sykkel, Sikker på MC, NAF Senior trafikkurs og NAFFENs trafikkboks. 

Under finner du konkrete trafikksikkerhetsaktiviteter som kan gjennomføre i ditt lokalmiljø.