Elbilguiden er basert på data fra leverandørene på det norske elbilmarkedet. Kjøpsveiledningen sammenligner de forskjellige modellene ut i fra pris, rekkevidde og øvrige tips og råd rundt bruk. Veiledningene oppdateres etter hvert som nye elbiler introduseres.

Her finner du elbilguiden!

Her er litt generell informasjon som kan være relevant dersom du vurderer kjøp av elbil:

Rekkevidde er elbilens største begrensing

Elbilens rekkevidde er, med unntak av markedets største modeller, en begrensning sammenlignet med tradisjonelle biler. Samtidig vet vi at hverdagsreisen til svært mange av oss ikke er lengre enn at en elbil dekker behovet. Løpende etableres det en bedre infrastruktur av ladestasjoner og teknologi som muliggjør hurtigere lading. For en elbilist vil det være vesentlig å ha enkel og sikker tilgang på strøm.

«Forventet rekkevidde»

I kjøpsveiledningen har leverandørene angitt «forventet rekkevidde» i form av nøkterne minimums- og maksimumsverdier, basert på 100% lagringskapasitet. Over tid vil batterienes ytelseskapasitet reduseres. Denne reduksjonen er imidlertid minimal. Tommelfingerregelen er at batteriet overlever bilen. Altså vil bilen antakelig være utslitt før batteriet ikke greier å levere mer.

I tillegg påvirkes rekkevidden i stor grad av kjøremønster, kjørestil, topografi og årstid. Kalde batterier med rullemotstand i snø og is gir en kortere rekkevidde. Det kreves mer strøm å kjøre i oppoverbakker. Rykk-og-napp kjøring er energikrevende. Kjøpsveilederen tar hensyn til overnevnte parametere, men ikke uvettig bruk.

Lær mer i Elbilpodden!

Vi inviterer aktuelle gjester i studio hver 14. dag og snakker om elbil! 

Se og hør alle podcaster

I Europa brukes den såkalte NEDC-standarden for rekkevidde. Denne er mildt sagt optimistisk og lite realistisk i norsk klima og topografi. Derfor er det i oversikten også oppgitt «Norsk rekkevidde» på sommer- og vinterføre. Amerikanerne bruker de de kaller EPA-standarden, og den er mye mer realistisk (og som regel oppgitt i miles).

Den nyeste standarden kalles WLTP, og gir en enda mer realistisk pekepinn på rekkevidde.

Les mer om batterier, rekkevidde og målestandarder.

Har batterier på elbilen begrenset levetid?

Batteriene anses som den største tekniske og økonomiske risikoen rundt elbil.
To sentrale spørsmål er:
Hvor lang levetid vil batteriene ha?

  • Dette er angitt i kjøpsveiledningen som «forventet levetid», som oftest en funksjon av hva som nås først av år eller kjørte kilometer.

Hvor mye koster det å erstatte batteriene?

  • Det er ønskelig at leverandørene oppgir dagens kostnad for bytte av batteri (inkludert arbeid og mva), uavhengig av om det dekkes av garanti eller ikke. Det er en indikasjon på framtidig kostnad når garantitiden er utløpt. Dessverre klarer ikke alle leverandørene å gi all informasjonen vi etterspør, noe som kan tolkes som et tegn på at det fortsatt er en del usikkerhet med hensyn til batteriers levetid og kostnad.

Så langt viser imidlertid praktisk bruk og undersøkelser at det neppe er grunn til å bekymre seg over begrenset levetid på batterier. Av et enormt antall solgte Nissan LEAF har kun et mikroskopisk antall biler byttet ut havarerte batterier. Det samme gjelder eksempelsvis Tesla, som i tillegg har raske og praktiske løsninger på bytte og reparasjon av batteri, samt lånebatteri. Tesla opplyser selv at batteriet mister rundt fem prosent kapasitet etter 80.000 kjørte kilometer. De neste fem prosentene mister man i løpet av de neste 230.000 kilometer. Da har bilen gått over 300.000 kilometer.

Kjør trygt og spar penger som NAF-medlem

Få hjelp av NAFs team av bilbergere, advokater og bileksperter du også!

Få mer informasjon

Så må man huske at en drivstoffmotor også «mister kapasitet» av bruk, og ikke er like sprek etter mange titusen kilometer. Det er bare det at de færreste bryr seg stort om å måle slik kapasitetsfall.

Garantier og reklamasjonsrett

Forbrukerkjøpsloven gir alle forbrukere en reklamasjonsrett på 5 år for ting som er tenkt å vare vesentlig lenger enn 2 år. For selve elbilen og for batteriene vil reklamasjonstida være 5 år for både kjøretøy og batterier. Reklamasjonsretten gjelder ikke dersom feilen er normal slitasje eller feil bruk.

Du må følge service for batterier

Dersom det gis garanti skal denne komme i tillegg til de rettigheter kjøper har etter forbrukerkjøpsloven. En forutsetning er også her at bruker behandler kjøretøy og batterier som bestemt i dokumenter som følger med kjøpet, f.eks. veiledninger for bruk og vedlikehold. Også pålagte servicer for batteriene må følges. Elbilene har et overvåkingssystem for batteriene, som både hjelper deg til å ta vare på dem, men som også rapporterer hvis du ikke har fulgt rutinene leverandøren har forutsatt.

Kjørte kilometer og år

I kjøpsveiledningen er leverandørenes garantibetingelser kun spesifisert for framdriftsbatteriene siden disse er det største usikkerhetsmomentet kostnadsmessig.
Batterigarantien leverandørene oppgir, gjenspeiler forventningene om levetid. Garantien oppgis både i kjørte kilometer og år, hvor det som oppnås først vil være gjeldende. Det helt spesifikke innholdet i garantiene vil du finne i salgsdokumentene fra den enkelte leverandør og lese nøye før du skriver kontrakt.

For eksempel kan det hos enkelte foreligge «nedtrappingsgarantier» hvor det gjøres en avkorting avhengig av antall år/kjørte kilometer.