Veilederen er basert på data fra leverandørene på det norske elbilmarkedet. Kjøpsveiledningen sammenligner de forskjellige modellene ut i fra pris, rekkevidde, levetid og kostander for batterier samt øvrige tips og råd rundt bruk. Veiledningene oppdateres etter hvert som nye elbiler introduseres.

Her finner du kjøpsveilederen!

I tillegg til kjøpsveilederen finner du litt generell informasjon som kan være relevant dersom du vurderer kjøp av elbil:

Rekkevidde er elbilens største begrensing

Elbilens rekkevidde er en betydelig begrensning sammenlignet med tradisjonelle biler. Samtidig vet vi at hverdagsreisen til svært mange av oss ikke er lengre enn at en elbil dekker behovet. Løpende etableres det en bedre infrastruktur av ladestasjoner og teknologi som muliggjør hurtigere lading. For en el-bilist vil det være vesentlig å ha enkel og sikker tilgang på strøm.

«Forventet rekkevidde»

I kjøpsveiledningen har leverandørene angitt «forventet rekkevidde» i form av nøkterne minimums- og maksimumsverdier, basert på 100% lagringskapasitet. Over tid vil batterienes ytelseskapasitet reduseres. I tillegg påvirkes rekkevidden i stor grad av kjøremønster, kjørestil, topografi og årstid. Kalde batterier med rullemotstand i snø og is gir en kortere rekkevidde. Det kreves mer strøm å kjøre i oppoverbakker. Rykk-og-napp kjøring er energikrevende. Kjøpsveilederen tar hensyn til overnevnte parametere, men ikke uvettig bruk.

Batterier har begrenset levetid

Batteriene anses som den største tekniske og økonomiske risikoen rundt elbil.
To sentrale spørsmål er:
Hvor lang levetid vil batteriene ha?

  • Dette er angitt i kjøpsveiledningen som «forventet levetid», som oftest en funksjon av hva som nås først av år eller kjørte kilometer.

Hvor mye koster det å erstatte batteriene?

  • Det er ønskelig at leverandørene oppgir dagens kostnad for bytte av batteri (inkludert arbeid og mva), uavhengig av om det dekkes av garanti eller ikke. Det er en indikasjon på framtidig kostnad når garantitiden er utløpt. Dessverre klarer ikke alle leverandørene å gi all informasjonen vi etterspør, noe som kan tolkes som et tegn på at det fortsatt er en del usikkerhet med hensyn til batteriers levetid og kostnad.

Garantier og reklamasjonsrett

Forbrukerkjøpsloven gir alle forbrukere en reklamasjonsrett på 5 år for ting som er tenkt å vare vesentlig lenger enn 2 år. For selve elbilen og for dem som har batterier med antydet levetid på 3 år og oppover, vil reklamasjonstida være 5 år for både kjøretøy og batterier. Reklamasjonsretten gjelder ikke dersom feilen er normal slitasje eller feil bruk.

Du må følge service for batterier

Dersom det gis garanti skal denne komme i tillegg til de rettigheter kjøper har etter forbrukerkjøpsloven. En forutsetning er også her at bruker behandler kjøretøy og batterier som bestemt i dokumenter som følger med kjøpet, f.eks. veiledninger for bruk og vedlikehold. Også pålagte servicer for batteriene må følges, se kolonne om vedlikehold i kjøpsveiledningen. Elbilene har et overvåkingssystem for batteriene, som både hjelper deg til å ta vare på dem, men som også rapporterer hvis du ikke har fulgt rutinene leverandøren har forutsatt.

Kjørte kilometer og år

I kjøpsveiledningen er leverandørenes garantibetingelser kun spesifisert for framdriftsbatteriene siden disse er det største usikkerhetsmomentet kostnadsmessig.
Batterigarantien leverandørene oppgir, gjenspeiler forventningene om levetid. Garantien oppgis både i kjørte kilometer og år, hvor det som oppnås først vil være gjeldende. Det helt spesifikke innholdet i garantiene vil du finne i salgsdokumentene fra den enkelte leverandør og lese nøye før du skriver kontrakt.

For eksempel kan det hos enkelte foreligge «nedtrappingsgarantier» hvor det gjøres en avkorting avhengig av antall år/kjørte kilometer.

Driftskostnadene og elbilens fordeler

Til tross for store besparelser relatert til drivstoff er ikke elbil nødvendigvis et økonomisk kupp. Batteriene slites og må etter hvert skiftes, noe som foreløpig er en betydelig kostnad.

Elbiler er først og fremst konkurransedyktige fordi myndighetene har gitt el-bilistene en rekke fordeler, økonomiske og praktiske, for å kompensere for ulempen det er å ha en kortere rekkevidde og usikkerheten med batterikostnadene.