Politikk

Køprising skal få oss til å kjøre mindre bil i rushtiden, for på den måten å redusere køene og bedre framkommeligheten.

Grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge er nullvisjonen - en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller livsvarig skadde i...