Hopp til hovedinnhold

Politikk

NAF er opptatt av at veiene våre skal sikre oss en trygg og effektiv fremkommelighet. Meld fra til oss om hull i veien og andre veifeller..

Køprising skal få oss til å kjøre mindre bil i rushtiden, for på den måten å redusere køene og bedre framkommeligheten.

Grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge er nullvisjonen - en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller livsvarig skadde i...