Slik sjekker du oljen på bilen din

Uten riktig type eller riktig mengde olje kan det gå fryktelig galt med motoren! Men oljepeiling er lett som en lek.


Mann tørker oljepeilestav
© NAF

Peil oljen på en-to-tre!

  • Finn bilens instruksjonsbok, og les om hvordan peile oljen på din bil.
    • Noen biler har ikke en fysisk peilepinne og da må man foreta en kontroll via bilens instrumentpanel.
  • Bilen må stå rett og være varm.
  • Åpne panseret.
  • Lokaliser hvor peilepinnen til motoroljen er. Dette skal normalt beskrives i instruksjonsboken.
  • Trekk ut peilepinnen og tørk av oljen, se etter max og min merker på peilepinnen og sett peilepinnen tilbake. Dra den ut igjen og oljenivået skal ligge mellom max og min merkene (eller ihht instruksjonsboken).

Når bør jeg sjekke oljenivået?

De aller fleste sjekker oljenivået veldig sjeldent. Som oftest når en eller annen lampe lyser, som i noen tilfeller kan være litt sent. Noen biler sier ifra automatisk om at du trenger å etterfylle olje og andre må man passe på selv.

En forbrenningsmotor vil alltids ha ett visst forbruk av olje slik at det er lurt å sjekke oljenivået jevnlig. Dette kontrollerer man ved å peile oljen, og hvor ofte kommer litt an på din bruk av bilen, men har du mistanke om at bilen bruker olje, så peil ofte. Generelt så kan et forslag være å peile månedlig.

Husk at du kan sjekke oljenivået så ofte du vil. Bilen er en av husstandens dyreste gjenstander, og en titt under panseret når du for eksempel fyller drivstoff betyr at du tar vare på verdiene dine.

Har du først lært å åpne panseret (les hvordan i instruksjonsboka), er neste steg å lokalisere de viktigste kontrollpunktene; å peile oljen er en viktig ting du kan fint gjøre det selv!

Mann peiler olje på bil
Oljepeiling: Plasser bilen rett, og finn peilepinnen til motoroljen. Hvordan du peiler oljen, står også beskrevet i instruksjonsboka. Foto: Eirik Aspaas. © NAF

Hva gjør oljen?

Motoroljen smører, kjøler og renser motorens bevegelige deler under krevende forhold som høy hastighet, temperatur og trykk.

Derfor er det viktig at skifter oljen ihht fabrikkens spesifikasjoner og at man som bileier påser at oljenivået ikke kommer under minimum. Manglende eller dårlig olje kan føre til store skader eller havari.

Må man sjekke olje på nyere biler?

Ja, på alle biler med forbrenningsmotor bør man sjekke oljenivået jevnlig. Enten med peilepinnen eller via instrumentpanelet.

De fleste ønsker et bilhold der man knapt trenger åpne panseret. Mange forhandlere er også svært flinke til å markedsføre at bilen knapt trenger service, og at det i alle fall kan gå lenge mellom hver service.

Hva gjør jeg om det er for lite olje på motoren?

At man må etterfylle olje på motoren trenger nødvendigvis ikke bety at det er noe feil på motoren. Som nevnt tidligere vil en forbrenningsmotor ha ett visst forbruk av olje, men ser man at man oftere og oftere må etterfylle olje kan det tyde at det er større problemer med motoren som bidrar til et høyt oljeforbruk. Her kan det være lurt å kontakte forhandleren din for å informere om dette og avtale videre oppfølging for å avklare om det er feil på motoren eller ikke.

Du kan selv etterfylle olje på motoren om nivået er veldig nært minimumsmerket. Det gjøre du ved å se etter olje på fyllingslokket på toppen av motoren, åpne det og legg det til siden. Etterfyll med olje som er tilpasset motoren. Dette står som oftest beskrevet i service-/instruksjonsboken, eller man får hjelp av nærmeste verksted til å finne riktig olje. Når du skal fylle på ny olje, så kan det være smart å ta det litt rolig og helle på bare litt olje i av gangen starten. Vent litt før du peiler du oljen på ny for å se om oljenivået har økt.

Dette gjentas til oljenivået kommer opp til maks på peilepinnen. Oljenivået bør ikke komme over maks merket på peilepinnen. Ved for høyt oljenivå er det mulig å få enten tappet av litt olje, eller at man suger ut oljen gjennom peilepinnehullet med et spesialverktøy.

Har du lang serviceintervall?

Vær også klar over at det i varierende grad er innvendig oljeforbruk på motorer, og med lange serviceintervaller kan det oppleves relativt stort forbruk (som kan være normalt) i denne perioden. Dette gjelder både nyere og eldre biler.

Publisert: 1. november 2022

Sist oppdatert: 6. juni 2024

Tom Andre Nilsen,

Les også


Fant du det du lette etter?