Dette sier produsentene om testen av takbokser

De tre boksene fra Biltema, Calix og Mont Blanc klarte ikke kollisjonstesten i 30 kilometer i timen. De har fått testresultatet med filmer og bilder tilsendt. Dette svarer produsentene.


Test av takboks

Produsentene får svare på deres resultater

Dette sier produsenten av Biltema-boksen:

Biltema uttaler at takboksene som selges hos dem er testet etter og oppfyller kravene i DIN 75302, som er den samme standarden som laboratoriet RISE har testet etter når de har testet i 30 km/t. 

Johan Gerdevåg, markedssjef i Biltema sier følgende:

“Det innebär dels att takboxen är säker för montering på personbilar, dels att det finns möjligheter att säkra lasten invändigt i takboxen. Det är alltid förarens ansvar att se till att last är säkrad, oavsett om detta är last inne i ett fordon eller last utanpå ett fordon. Det Biltema kan se från de bilder som finns från det test som är genomfört är att skidorna är otillräckligt säkrade avseende rörelser i horisontell riktning, vilket också är orsaken till utfallet i testet. Vid köp av takbox från Biltema medföljer en manual som ska följas vid användning av takboxen, i denna manual beskrivs bland annat att föraren är ansvarig för att all last är säkrad på ett korrekt sätt, det står även i manualen att man kan komplettera med fler spännband för att säkerställa att all last sitter fast. Efter vad vi kan se på bilderna från testet sitter inte skidorna på något sätt fast i spännbanden, vilket i sin tur innebär att manualen för produkten inte har följts. Vi kan tillhandahåll två nya takboxar så testet kan utföras igen men då med lasten korrekt säkrad.”

Dette sier produsenten av Calix-boksen:

Calix uttrykker at lastens utforming, for eksempel skarpe kanter, og måten lasten er festet på har avgjørende innvirkning på testresultatet.

Patric Rangedal, Sales & Marketing manager i Autoform sier følgende:

“I detta test misstänker vi att remmarna skurits av mot en vass kant i testlasten, vilket resulterat i att lasten frigjorts och gått igenom boxens nos. Vi har genomfört ett flertal tester på den egna krockbanan och ett på externt testinstitut. I samtliga dessa fall har godkända resultat enligt City-Crash normen uppnåtts.“

Dette sier produsenten av Mont Blanc Group:

Emira Zelenjakovic, marketing Coordinator på Mont Blanc Group sier følgende om testresultatet for takboksen fra Mont Blanc:

“Vad vi kan se har testet inte utförts enligt rekommenderad standard och därför har vi inte kommentar på resultat som har erhållits."

Publisert: 14. juli 2021

Sist oppdatert: 30. november 2023

Janne Pedersen,

Les også


Fant du det du lette etter?