Ikke betal for feilsøking når du har nybilgaranti

NAF Advokat får henvendelser fra elbileiere med nybilgaranti som vil undersøke feil på bilen sin, hvor forhandler sier de risikerer å måtte betale for undersøkelsene selv. – Vi oppfordrer til å avvise dette kravet, sier Anette Skauge i NAF Advokat.


En mekaniker peker på en bil
Foto: NAF

Om du opplever et problem med bilen din mens den fortsatt er under nybilgaranti, er det naturlig at du tar kontakt med din forhandler eller merkeverksted for å finne ut hva som er feil. Bilen har tross alt nybilgaranti, og du forventer derfor at de fleste feil som dukker opp vil være dekket av garantien.

De aller fleste nye biler som selges i privatmarkedet er elbiler, og NAF Advokat har i det siste mottatt henvendelser fra elbileiere med garanti som forventer å få fikset feil på sin bil uten kostnader.

– Bileieren får likevel beskjed om at dersom forhandleren ikke klarer å avdekke feil som dekkes av garantien, må bileier selv betale for undersøkelsene, sier Anette Skauge i NAF Advokat.

Advokater samlet rundt et møtebord
NAF Advokat hjelper deg som er NAF-medlem når du trenger det. Foto: NAF

– En del av garantien

Det kan være snakk om ganske store beløp forhandleren krever for feilsøkingen. NAF Advokat har i noen tilfeller sett så høye summer som 7-8000 kroner.

– I noen tilfeller blir bileieren bedt om å signere på forhånd for at de vil betale for feilsøkingen hvis det ikke avdekkes noen garantifeil, sier Skauge.

NAF Advokat mener det ikke er grunnlag for at forhandler skal kunne kreve at forbrukeren dekker feilsøkingen, selv om man ikke finner noen feil som dekkes av garantien.

– Vi mener at det må være en del av selve garantiavtalen at importøren også dekker nødvendig feilsøking for å avdekke om det foreligger feil, sier Skauge.

Juridisk hjelp og bilteknisk rådgivning fra NAF Advokat

Som medlem får du hjelp av NAF Advokat hvis du har spørsmål om bil eller problemer med et verksted, et bilkjøp, et forsikringsselskap eller lignende.

Forhandler har bevisbyrden

Forhandlere som krever at bileieren skal betale for feilsøking selv om bilen er under garanti, har trolig sett til forbrukerkjøpsloven, der det er en bestemmelse som sier:

«Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader».

Selv om forbrukerkjøpsloven åpner for at forhandler kan kreve feilsøkingskostnader dekket i noen tilfeller, mener NAF Advokat at dette ikke gjelder når bilen har en gyldig garanti.

– Garantien skal gi bileieren bedre rettigheter enn det som følger av forbrukerkjøpsloven. Ved garantisaker gjelder en omvendt bevisbyrde, som vil si at det er forhandler som må kunne dokumentere og bevise at feilen ikke dekkes av garanti. Vi mener at en naturlig forlengelse av dette er at forhandler står ansvarlig for nødvendig feilsøking av bilen, sier Skauge, og fortsetter:

– Til de som opplever å motta en slik beskjed fra sin forhandler ved innlevering for feilsøking, vil vi oppfordre til å avvise kravet om betaling og vise til at bilen fremdeles er under garanti.

Dersom det oppstår en konflikt som følge av at du ikke vil inngå en slik avtale – ta kontakt med NAF Advokat!

Publisert: 8. november 2022

Sist oppdatert: 15. februar 2024

Kasper Furulund Frøjd,

Les også


Fant du det du lette etter?