Så mye mer strøm bruker elbilen på motorveien

Av alle strømtyvene i en elbil, er motorveikjøring en av de største. NAF og Motors elbiltest viser at forbruket øker med 22 prosent ved kjøring i 110-sonen.


Elbil på veien
Foto: Jon Terje Hellgren Hansen / © NAF

To ganger i året tester NAF og Motor elbilnyhetenes rekkevidde på norske veier. Bilene kjører en typisk norsk langdistanse-rute. Gjennomsnittshastigheten for hele turen ligger på mellom 60 og 65 km/t.

Erfaringene fra elbiltestene er at nesten alle bilene kjører lengre enn oppgitt rekkevidde om sommeren og at de mister inntil 30 prosent av rekkevidden om vinteren.

Hadde derimot ruta blitt lagt til en vei med høyere gjenomsnittshastighet, for eksempel på motorvei med 110-sone, hadde tallene sett veldig annerledes ut.

Oslo – Lillehammer: To ruter med to vidt forskjellige forbrukstall

I forbindelse med sommerens store elbiltest gjorde vi et motorvei-eksperiment med en av bilene i testen, NIO ES8. Vi hadde med to identiske ES8.

Den ene bilen kjørte den samme ruta som alle de øvrige bilene, gjennom Oslo og langs RV4 via Gjøvik. Samtidig ble en identisk ES8 kjørt på E6 via Hamar.

Bilen som kjørte via Hamar og hovedsakelig kjørte på motorvei, hadde et forbruk som var 22 prosent høyere enn NIO’en som kjørte med lavere snitthastighet.

  • Bilen som kjørte Oslo – Lillehammer via Gjøvik hadde et gjennomsnittlig forbruk på 19,28 kWh/100km.
  • Bilen som kjørte Oslo – Lillehammer via Hamar hadde et gjennomsnittlig forbruk på 23,53 kWh/100km

Motorvei er en av strømtyvene

Dette er ett eksempel på en forbruksøkning som er knyttet til én bil på én strekning. Selv om økningen kan være ulik fra en bil til en annen, kommer du ikke unna at hastighet øker forbruket.

- Det er flere faktorer som «stjeler» strøm, som blant annet utstyrsvalg, kjørestil, topografi og ikke minst hastighet, forklarer Anette Berve, testansvarlig for elbil i NAF.

- Det er det greit å ta høyde for når du legger ut på lange turer, spesielt om du planlegger flere transportetapper, fortsetter hun.

Forbruksøkning når du kjører på motorvei er det på alle type biler, men det kan føles som at utslaget blir større for elbilen ettersom man er mer bevisst på rekkevidde.

Publisert: 5. juli 2022

Sist oppdatert: 30. november 2023

Anette Berve,

Les også


Fant du det du lette etter?