7 av 10 elbilister mener elbilen reduserer klimautslippene

Elbil seiler opp som et klimatiltak for folk flest, viser ny undersøkelse. Økonomi er det viktigste når du kjøper bil, men svært mange ser også på elbil som en måte å kutte utslipp på.


Elbiler i norsk landskap
De siste årene har klimagassutslippene fra personbiler stupt, i takt med at det kommer stadig flere elbiler på veiene. © NAF

I NAFs elbilmonitor svarer over halvparten av de spurte at elbiler reduserer klimagassutslippene. Det gjelder både elbilister og de som ikke har elbil i dag. Hele 52 prosent av de som ikke eier en elbil mener at elbiler reduserer utslippene.

- Ofte blir økonomi og lave avgifter trukket frem som årsaker til at folk velger elbil. Men det er nå et flertall i befolkningen som mener elbil er et godt klimatiltak, slår Sødal fast.

De siste årene har klimagassutslippene fra personbiler stupt, i takt med at det kommer stadig flere elbiler på veiene. Elbilsalget har steget år for år og er nær ved å ta over salget av nye biler. Lave avgifter har vært en viktig driver bak elbilsalget, og NAF er bekymret for at økte elbilavgifter nå vil slå ut på salgstallene.

- Fordelene folk får om de kjøper elbil har vært og er fremdeles viktige. De står nå under press fra alle kanter, med innføringen av moms og vektavgift. Økte avgifter og økte bompenger for elbiler kan bremse utviklingen, sier NAF-rådgiveren.

Det er personbilene som har redusert utslippene fra transport i Norge. Elektrifiseringen av bilparken har vært den største enkeltfaktoren, men også økt innblanding av biodrivstoff har bidratt.

- Blir elbilene både dyrere å kjøpe og bruke, kan flere velge å satse på det gamle vante, nemlig dieselbilen. Da vil ikke utslippene kuttes like raskt. Derfor er lave avgifter på elbil fortsatt viktig, sier Sødal.

Tabell:

Elbil reduserer klimagassutslippene. - Vurder disse påstandene om elbil:

TOTALEier elbil i dagEier ikke elbil
Helt uenig8 % 4 % 13 %
Delvis uenig10 %8 %14 %
Verken eller19 %16 %22 %
Delvis enig33 % 34 %32 %
Helt enig30 %38 %20 %
TOTAL100 %100 %100 %

Kilde: NAFs elbilmonitor gjennomført i januar 2023 av Norstat.

Publisert: 27. april 2023

Sist oppdatert: 30. november 2023

Nils Sødal,

Les også


Fant du det du lette etter?