1-fas og 3-fas – hva betyr det for lading av din elbil

1-fas og 3-fas, eller enfase og trefase, er begreper som kan dukke opp når man snakker om lading av elbil. Her forklarer vi hva det er og hvilken betydning det har for effekten du kan lade med hjemme. 


Mann plugger ladekontakt i en elbil
© NAF

Hva betyr enfase og trefase?

– Når en elbil lader, kan ladesystemet være enten enfase eller trefase. Dette sier noe om hvor mange ledere som brukes til å overføre strøm til bilen, sier laderådgiver Jan Tore Gjøby i NAF.

Ved enfase-lading går det to ledere ned i ladesystemet; én nøytral (N) og én fase som gir strøm til en ladespole i bilen.

Ved trefase-lading går det fire ledere ned i ladesystemet; én nøytral og tre faser som gir strøm til tre ladespoler i bilen.

Skisse av et enfase og et trefase ladesystem
Skisse av et enfase og et trefase ladesystem, henholdsvis til venstre og høyre. I enfase-systemet til venstre er det kun én ladespole i bilen som mottar strøm. I trefase-systemet til høyre er det tre ladespoler i bilen som tar imot strøm. © NAF

– For å få til trefase-lading må alle elementene – nett, ladestasjon, ladekabel og bil – støtte trefase. Hvis ikke blir det enfase-lading, sier Gjøby.

Kan alle lade både enfase og trefase?

Alle kan lade enfase, men ikke alle kan lade trefase. Dette kommer an på både bilen og strømnettet i boligen. Strømnettet kan du lese mer om lenger ned i artikkelen.

– For å finne ut om bilen kan lade trefase, må du se i bilens dokumentasjon. De aller fleste nye bilmodeller kan lade trefase, mens mange tidligere bilmodeller kun håndterer enfase-lading, sier Gjøby.

En enfase-bil vil kunne lade på en ladestasjon med trefase, men med lavere effekt. 

NAFs laderådgiver Jan Tore Gjøby.
NAFs laderådgiver Jan Tore Gjøby. © NAF

Ladeeffekt

Hvorvidt en elbil lades med enfase eller trefase har betydning for hvilken effekt du får, altså hvor raskt bilen lades. Med trefase-lading lader bilen tre ganger raskere enn med enfase-lading, forutsatt samme amperestyrke.

Når du lader hjemme kan du oppleve at effekten, altså antall kilowatt (kW), er betydelig lavere enn det bilen kan motta og det ladestasjonen kan levere.

– For å forstå hvorfor ladehastigheten blir som den blir, er det viktig å huske at ladeeffekten er et produkt av tre faktorer: spenning, strøm og antall faser, sier Gjøby.

Ladeeffekten kan regnes ut med følgende formel:

230 V x strømmen i ampere (A) x antall faser

To eksempler

Enfase-lading med 16 A:

230 V x 16 A x 1 = 3.680 W = 3,7 kW

Trefase-lading med 10 A:

230 V x 10 A x 3 = 6.900 W = 6,9 kW

Er strømnettet 230 V eller 400 V?

Hvis du lurer på hvorfor man bruker 230 V istedenfor 400 V i utregningen av effekten ved lading på trefase, er årsaken at det er 230 V mellom Nøytral (N) og hver fase på et 400 V strømnett. Du får altså kun 230 V selv om det er 400 V-nett.

– Hvilket strømnett boligen din er tilkoblet, har betydning for om du kan lade med trefase eller ikke, sier Gjøby.

Boligen din kan enten være tilkoblet 230 V IT-nett eller 400 V TN-nett. I noen deler av Norge har man også 230 V TT-nett, men i denne sammenhengen kan det anses som det samme som 230 V IT.

– For å følge standardene for lading, må du ha 400 V TN-nett for å lade med trefase, understreker laderådgiveren.

Spørsmål om lading av elbil?

NAF Ladeeksperten gir deg rådgivning på e-post og telefon om lading av elbil og ladbar hybrid hjemme.

Illustrasjon av elbil som lader

Har du 230 V IT-nett – det gamle strømnettet som er mye utbredt i Norge – må du ta til takke med enfase-lading. Årsaken er at standardkontakten vi bruker for lading, Type 2-kontakten, er utviklet for det europeiske 400 V TN-strømnettet.

Trefase-lading på 230 V IT-nett er mulig, men det vil i mange tilfeller utgjøre en risiko.

– Blant annet kan du risikere varmgang og brann, og om det oppstår feil kan du oppleve problemer med garanti på bilen og få dyre kostnader.

NAF anbefaler å holde seg til enfase-lading dersom boligen har 230 V IT-nett.

Les mer her: Kan du lade med trefase på 230 V IT-nett?

Hvilket strømnett har du?

Det mest vanlige strømnettet i Norge er 230 V IT-nett, som vi finner i over 70 prosent av norske boliger. Mindre enn 30 prosent av norske boliger har 400 V TN-nett, men tallet er økende ettersom stort sett alle nye boliger får 400 V så lenge det er tilgjengelig i området.

– Det er flere ting du kan se etter for å finne ut om du har TN- eller IT-nett, men husk at det er elektrikeren som skal utføre installasjonen av ladestasjonen som har det siste ordet, sier Gjøby.

Det enkleste er å se på sikringsskapet ditt, hvor det kan stå et skilt på utsiden som beskriver nettsystemet. Har du TN-nett, skal skiltet være rødt med hvite bokstaver og det skal stå 400 V TN.

Sikringsskap med 400 V
En slik lapp er noen ganger synlig på sikringsskapet. © NAF

– Har du IT- eller TT-nett og skapet er merket, er skiltet blått og det står 230 V IT eller 230 V TT. Imidlertid er de fleste eldre skap med 230 V ikke merket.

Sikringsskap med 230 V
Illustrasjon av sikringsskap markert med 230 V. © NAF

På innsiden av døren i sikringsskapet skal det være en kursfortegnelse, og det kan også være en lomme med mer dokumentasjon.

– Hvis du ser gjennom denne, kan det stå noe om nettsystemet. Men ikke alle sikringsskap har dette, sier Gjøby.

Kursfortegnelse og tekniske data tilhørende et sikringsskap
I sikringsskapet vil du ofte finne dokumentasjon som forteller hvilket strømnett boligen er tilkoblet. © NAF

Hvis ingen av de mer sikre tegnene over er til stede, er det også mulig å se inne i sikringsskapet og finne ut av hvilket nettsystem du har.

– Det du skal lete etter er hovedsikringen – se i kursfortegnelsen som du bør finne i døren for å finne den.

Hvis hovedsikringen har fire bryterelementer, indikerer dette at du har 400 V TN-nettsystem. Hvis hovedsikringen kun har tre elementer, tyder det på at du har 230 V IT- eller TT-nettsystem.

Fire brytere i et sikringsskap
Et sikringsskap hvor hovedsikringen har fire bryterelementer. Det indikerer 400 V IT-nett. © NAF

– Hvis hovedsikringen din kun har to bryterelementer, kan vi ikke avdekke om det er TN- eller IT- nettsystem. For lading betyr dette uansett at du ikke kan ha trefaselading, kun enfaselading, sier Gjøby.

Publisert: 11. desember 2023

Kasper Furulund Frøjd,

Les også


Fant du det du lette etter?