Godt nytt for smartere lading - nå endres nettleiemodellen

Regjeringen velger å følge innspillene fra NAF og 28 andre organisasjoner og nettselskaper, og gjør nå justeringer i den nye nettleiemodellen.


En Nissan Leaf lader i en garasje
Nå blir det enklere å lade smart hjemme.

Fra 1. juli 2022 trer en ny modell for nettleie i kraft, som vil ha betydning for hvor mye du må betale for strømmen du bruker.

Olje- og energidepartementet (OED) har vurdert anbefalingene til ny nettleie som NAF og en rekke andre organisasjoner og nettselskaper ble enige om, og bestemt seg for å ta innspillene til følge.

«

Dette er godt nytt for smartere lading. Nå får nettselskapene mulighet til å utarbeide en nett-tariff som følger anbefalingen som NAF har vært med å utarbeide.

Meningen med den nye modellen er å oppfordre folk til å ikke bruke mye strøm på samme tid, noe som over tid skal gi lavere nettkostnader og mindre naturinngrep.

Ønsker å fordele strømforbruket bedre

Regjeringen har besluttet å innføre en overgangsperiode på to år for kravet om at energileddet maksimalt kan utgjøre 50 prosent av inntektene til nettselskapene, som er i tråd med NAF og 17 andre organisasjoners anbefaling.

– Målet med den nye nettleiemodellen er å legge til rette for best mulig utnyttelse av overføringsnettet og en mer rettferdig fordeling av kostnadene mellom kundene. Effektbasert nettleie vil gi insentiver til effektiv nettutnyttelse, noe som over tid vil gi lavere nettkostnader for strømkundene, mindre naturinngrep og færre konflikter knyttet til nettutbygging, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Mange flere nye elbilister fremover

Vi står nå midt oppi en stor overgang for NAFs nær 500 000 medlemmer. I løpet av de nærmeste årene kommer de aller fleste til å gå over til biler som går på strøm. Da må nettleien gjøre denne overgangen enklest mulig, noe den nye nettleiemodellen vil bidra til.

«

Nettselskapene kan nå premiere flytting av forbruk til de tidene av døgnet med bedre kapasitet i nettet. Dette er svært gode nyheter for deg som forbruker.

Modellen som nå innføres vil gjøre det mulig å skaffe lading til bilistene både i eneboligen, sameiet, borettslaget og langs veiene, og NAF er derfor glade for at regjeringens beslutning er til det beste for vanlige folk som har kjøpt elbil - og ikke minst alle de som i årene som kommer skal gå over fra fossilbil til elbil.

– NAF vil følge utviklingen framover og gi gode råd til sine medlemmer om lading, fastslår Gjøby.

Publisert: 6. mai 2022

Sist oppdatert: 30. november 2023

Anette Berve,

Les også


Fant du det du lette etter?