Ladeeksperten svarer: Får man strømstøtte for lading i borettslag?

Medlemsspørsmål: Kan et selskap som har levert et ladeanlegg få strømstøtte for den strømmen andre bruker?


En sort Nissan Leaf som lader i en garasje.
Lading i borettslag.

Spørsmål fra medlem om strømstøtte:

Mange lader el-og hybridbiler i borettslag og sameier med felles garasje og har f.eks. avtale med Elaway på ladingen. De som har det får IKKE strømstøtte, da måleren er tilknyttet selskapet som har levert laderen. Kan et selskap som har levert et ladeanlegg få strømstøtte for den strømmen andre bruker?

Ladeeksperten svarer :

Det korte svaret er nei.

Det er mange borettslag og sameier som har valg å overlate alt som har med lading av beboernes biler til en ekstern virksomhet, en såkalt ladeoperatør. Fordelen med en slik løsning er å unngå store investeringer og administrasjon for borettslaget. Ulempene er blant annet at man mister kontrollen over ladeanlegget og at det i det lange løp blir dyrere for beboerne. Ladeoperatøren skal selvsagt ha fortjeneste både på investering og drift.

Imidlertid har denne løsningen blitt svært kostbar for beboerne nå som energiprisene er høye. Årsaken er at denne organiseringen av ladingen faller utenfor strømstøtteordningen, fordi strømmåleren tilhører ladeoperatøren, ikke borettslaget. Ladeoperatøren er en ekstern næringsvirksomhet, selv om operatøren tilbyr lading til beboerne i boligselskapet.

Strømstøtteordningen for husholdninger reguleres av Midlertidig lov om stønad til husholdninger, som følge av ekstraordinære strømutgifter (strømstønadsloven) og spesialordningen for boligselskaper reguleres av Midlertidig forskrift om strømstønad.

Smilende mann i blå skjorte
NAFs ladeekspert, Jan Tore Gjøby. © NAF

I forskriften kan vi lese at Boligselskap hvor strømforbruk for husholdninger måles og avregnes i et felles målepunkt har rett til stønad etter denne forskriften. Lading av elektriske kjøretøy faller inn under dette, på samme måte som for husholdninger som har et ladepunkt direkte koblet til sitt elektriske anlegg.

Forskriften definerer også hva et boligselskap er i §3: Med boligselskap menes i forskriften her eierseksjonssameier, borettslag, boligaksjeselskaper og ikke-seksjonerte boligsameier.

NAF har vært kritisk til å benytte en ekstern operatør for lading i borettslag og sameier fordi beboerne bindes til langsiktige og ofte dyre avtaler. Imidlertid forstår vi at mange borettslag har valgt denne løsningen, siden det ikke har kommet på plass nasjonale støtteordninger for lading i borettslag, til tross for at det har vært lovet fra politisk hold i mange år.

Hilsen Jan Tore Gjøby, ladeekspert hos NAF.

Få personlige laderåd!

Har du spørsmål om lading av elbilen hjemme? Med medlemsfordelen NAF Ladeeksperten får du personlige råd om lading, slik at du kan gjøre et trygt valg for lading av din bil.

Publisert: 6. oktober 2022

Sist oppdatert: 30. november 2023

Jan Tore Gjøby,

Les også


Fant du det du lette etter?