MC klubb logoNAF MC Sørlandet

Sikker på MC 13. august

tirsdag 13.aug. (kl. 15:00 — 18:00)

2024

Shell Mosby

Setesdalsveien 441, 4619 Ytre Mosby

Pris for medlem: Gratis

Påmelding

Sikker på MC

(+47)

Om arrangementet

Et kurs utviklet av motorsyklister, for motorsyklister. Vi vet at erfarne har noe som uerfarne burde få vite så tidlig som mulig. Vi vet at skolerte veiledere har noe som erfarne burde reflektere mer rundt. Det er en kjensgjerning at vi er utsatt for risiko i trafikken. Denne risikoen kan du redusere betydelig gjennom enkle kjørestrategier og bevisst trening.

Litt teori, litt i kjøregård, men mest på veien. Formålet med kurset er å gjøre deltakeren bedre til å ta gode kjørestrategiske valg, og gi kjøretekniske tips som bidrar til at deltakeren lettere kan utføre de strategiske valgene på en mer nøyaktig måte. Vi drøfter trafikale situasjoner, hvordan vi forholder oss til de og hva vi kan gjøre for å unngå potensielle ulykker og bedre vår egen sikkerhet. Vi knytter god kjøreteknikk og bevisste taktiske valg sammen for å få en nytteverdi i forhold til vår egen trafikksikkerhet. Dette kaller vi bevisstgjøring. Vi kjører etappevis med ulike spesifikke arbeidsoppgaver på ordinær landevei, og i pausene drøfter vi opplevelsen og deler erfaringene.

Vi ønsker å gjøre det enklere for deltageren å oppfatte veimiljøet riktig, oppleve færre uønskede overraskelser underveis, tilegne seg smartere bruk av fart og en kjørestrategi som bidrar til at man ikke blir påkjørt eller kjører på andre.
Kurset er gratis, og sponses av Agder Fylkeskommune!