Valg 2023

Trafikksikkerhetskomiteen har stilt lokalpolitikerne 5 samferdselspolitiske spørsmål

I forbindelse med lokalvalget har NAF avd. Bergen og Omegn sin Trafikksikkerhets komite stilt de politiske partiene 5 viktige samferdselspolitiske spørsmål. Her får du svar på hva partiene mener om utbygging av Ringveg Øst, vil partiene bedre parkeringsmulighetene i Bergen sentrum og vil de bygge ut innfartsparkeringen i bydelene? Hva mener egentlig partiene om Bybanen til Åsane og vil de kjempe for en realisering av ny E16/K5 fra Bergen til Voss?


OBS! oversikten er på to sider.

Klikk her for å lese svarene

21. august 2023

Sist oppdatert: 30. november 2023


Fant du det du lette etter?