NAF-tillitsvalde

Vil du vere med som aktiv i lokalavdelinga?

Vi treng fleire aktive medlemer til styret og arbeidsutvala.


Kunne du tenkje deg å bruke litt av fritida di på å jobbe for betre trafikktryggleik og samferdsle i området der du bur? Då er kanskje NAF-avdelinga vår stedet for deg.

Vi har aktive tillitsvalde/frivillige fordelt på eit lokallagsstyre, fire arbeidsutval, samferdsleutval og valnemnd. Leiarane av arbeidsutvala har fast plass i lokallagsstyret. NAF er partipolitisk uavhengig.

I arbeidsutvala er hensikta å jobbe meir lokalt med trafikktryggleksaktivitetar, ha kontakt med skular/FAU og barnehagar, dele ut refleksar, samarbeide med Politiet om trygg skuleveg og vere med på marknadsdagar og stands som vi arrangerer.

I samferdsleutvalet jobbar vi meir samferdslepolitisk inn mot kommunale- og fylkeskommunale myndigheiter. Vi er samarbeidspart i Stamvegutvalet for E39 i Sogn og Fjordane.

Valnemnda si oppgåve er å finne gode kandidatar til styret og arbeidsutvala.

Vi har eit godt og triveleg miljø i lokallaget, så du vil verte godt teke imot som ny tillitsvald/frivillig. Det er også gode utsikter til sentrale verv seinare for dei rette kandidatane.

Høyrest dette interessant ut? Ta kontakt med styreleiar Bente Liabø Thorsen på tlf 913 11 107 for meir informasjon.

7. februar 2024

Fant du det du lette etter?