NAF avd. Indre Sogn

familie

Lokalavdeling Indre Sogn er ei av 67 lokalavdelingar som sørger for eit lokalt tilbod og aktivitetar ute i distrikta gjennom entusiastiske, frivillige tillitsvalde som jobbar for eit sterkt og tydeleg NAF.