NAF MC Mjøsa slettes fra enhetsregisteret

Som følge av tilpasning til organisasjonsstrukturen i NAF, vil NAF MC Mjøsa sitt organisasjonsnummer slettes fra enhetsregisteret i desember 2023.


Hovedstyret i NAF har gjort et arbeid for å se på harmoniseringen av vedtekter og instrukser sett opp mot praksis i organisasjonen. Gjennom denne jobben ble det avdekket at organiseringen av MC klubbene ikke i alle tilfeller harmoniserte tilstrekkelig. Det er spesielt dette med MC klubbers registrering i enhetsregisteret som ikke harmoniserer med vedtektene.

NAF MC Mjøsa er en MC-klubb som er etablert som en komité underlagt lokalavdelingen NAF avd. Gjøvik og omegn.

NAF MC Mjøsa’s registrering i enhetsregisteret er derved ikke i tråd med NAFs vedtekter.

Sletting av NAF MC Mjøsa sitt organisasjonsnummer i enhetsregisteret påvirker ikke driften av klubben.

NAF MC Mjøsa ledes av et styre som velges på NAF MC Mjøsa sitt årsmøte. Årsmøtet velger også komiteer som valgkomite, arrangementskomite osv. etter behov.

NAF MC Mjøsa har sine egne vedtekter i tillegg til NAF sine generelle vedtekter for NAF MC.

NAF MC Mjøsa har sin egen økonomi. Kontingentandel fra NAF går uavkortet til klubben.

NAF MC Mjøsa vedtar sitt eget budsjett og handlingsplan/aktivitetsliste.

16. november 2023

Sist oppdatert: 30. november 2023


Fant du det du lette etter?