Trafikksikkerhetsprisen

Trafikksikkerhetspris for MC-kurs

NAF MC Vestfold har fått Vestfold og Telemark Fylkeskommunes trafikksikkerhetspris for kurset Sikker på MC.


Utvalgsleder for samferdsel, Liselotte Aune Lee, sier klubben med sitt forebyggende arbeid er med på å redusere antall ulykker med motorsykkel.

Hun mener arbeidet er viktig siden vi har hatt mange motorsykkelulykker de siste årene.

NAFs årlige oppfriskningskurs «Sikker på MC» er for alle motorsyklister, uavhengig av ferdighetsnivå og erfaring. Kurset utviklet av motorsyklister, for motorsyklister. Vi vet at erfarne har noe som uerfarne burde få vite så tidlig som mulig. Det er en kjensgjerning at vi er utsatt for risiko i trafikken. Denne risikoen kan du redusere betydelig gjennom enkle kjørestrategier og bevisst trening.

Vi ønsker å gjøre det enklere for deltageren å oppfatte veimiljøet riktig, oppleve færre uønskede overraskelser underveis, tilegne seg smartere bruk av fart og en kjørestrategi som bidrar til at man ikke blir påkjørt eller kjører på andre.

NAF MC Vestfold er takknemlige for prisen og sier det motiverer til videre arbeid med Sikker på MC kurs

11. januar 2024

Sist oppdatert: 28. februar 2024


Fant du det du lette etter?