Sikker på MC

Sikker på MC er et kjørekurs utviklet av motorsyklister, for motorsyklister. Vi vet at erfarne syklister har noe som uerfarne burde få vite så tidlig som mulig, og skolerte veiledere har noe som erfarne burde reflektere mer rundt.

Kurset har øvelser og oppgaver som gjør det enklere å oppfatte veimiljøet riktig - med færre overraskelser og smartere bruk av fart. Det er dine opplevelser som bestemmer hva du ønsker å endre på. Om du er fersk eller har lang erfaring har ingen betydning.

Sikker på MC er også et sosialt kurs, som gir deg som trafikant økt kjøreglede, og bevisstgjør din egen adferd. I tillegg får du kursgaranti!

Velkommen til kurs.