mann og kvinne sjekker ut bil hos bilforhandler

Skal du eie, lease eller abonnere ny bil?

Leasing er en vanlig måte å skaffe seg bil på for privatpersoner. Nå utfordrer også bilabonnement det tradisjonelle bilkjøpet.

Kort fortalt:

  • Bilabonnement koster mest, men gir full oversikt over kostnader
  • Det lønner seg å eie bil på lang sikt
  • Med leasing kan du få nybil uten å ta opp stort lån

Vi har regnet på kostnader ved å eie, lease og abonnere på tre av bilene som ligger på topp ti-listen over nye biler i 2022. Dette er Nissan Leaf 40 Kwt, Tesla Model 3 og BMW i3 120 ah.

Vi har tatt med alle faste utgifter som følger med bilhold; som forsikring, dekk, dekkskift og service, i tillegg til utgifter til leie eller til lånefinansiering. Vi har også tatt med i beregning verditapet på bil som du eier. Hva lønner seg?

Bilabonnement er dyrest

Bilabonnement er dyrest når vi ser på de faste utgiftene som du betaler hver måned. Likevel viser regneeksempelet at kostnaden for abonnementet ikke ligger veldig langt unna det du har i gjennomsnittlige månedlige kostnader når du eier bilen. 

For Nissan Leaf 40 Kwt ligger månedskostnaden ved et abonnement rundt 240 kroner over utgiftene ved å kjøpe bilen. Per måned betaler du 6868 kroner for abonnement hos ImoveSwapcar mot 6631 i månedlige kostnader dersom du skulle kjøpe bilen. I regneeksempelet har vi tatt utgangspunkt i en årlig kjørelengde på 8 000 km. Vi har også beregnet verditap på bilen som du eier.

For BMW i3 og Tesla Model 3 er forskjellen større, henholdsvis 1382 kroner og 1800 kroner dyrere i månedlige kostnader ved abonnement enn kjøp.

Hva er bilabonnement?

Bilabonnement betyr at du leier bil på månedsbasis, med en fast leiepris. Mens du abonnerer disponerer du bilen som din egen. Det er vanlig å ha en minimum bindingstid, denne kan være så kort som en måned eller 3 måneder, avhengig av hvilket selskap du velger. Abonnement kan være en god løsning for deg som trenger bil en kort periode, for eksempel hvis du venter på å få ny bil levert.

Fordeler med abonnement

Den største fordelen ved bilabonnement er at alle kostnader ved bilholdet er inkludert i leien; Service, forsikring, dekk, dekkskift og veihjelp. Den eneste kostnaden som kommer i tillegg, er drivstoff. Dette passer for deg som vil ha full kontroll over faste månedsutgifter på bilen, og som ønsker et bilhold der du ikke må bekymre deg over uventede utgifter.

En annen fordel sammenliknet med kjøp eller leasing, er at du ikke trenger å ha egenkapital. Tilgang på egenkapital kan være en terskel for mange som skal skaffe seg bil.

Å eie bil lønner seg på lang sikt

Fordelen ved å eie bilen selv, er at du har en verdi i bilen som du får igjen når du selger bilen. Det gjør at eierskap lønner seg på lengre sikt.

Når vi tar verdien av bilen med i beregningen, så regner vi ut både hva bilen taper seg i verdi over tid, men også hvilken restverdi du sitter med til slutt og kan selge. Da ser regnestykket annerledes ut, og den reelle månedskostnaden ved å kjøpe og eie bilen blir betydelig lavere.

For Nissan Leaf ligger den reelle månedskostnaden 1974 kroner under det du faktisk betaler i måneden, dersom du eier bilen i 3 år og så selger den.

I praksis merker du ikke noe til denne fordelen før du selger bilen og tar ut verdien av denne. For mange vil det ha større betydning hvor mye du må betale hver måned, og da er det greit å vite at det du betaler for et bilabonnement ikke nødvendigvis er så mye mer enn det du betaler i måneden for å eie samme bil.

bilselger viser frem skjerm til ungt par som skal kjøpe bil
Eierskap lønner seg: Fordelen ved å eie er at du har en verdi i bilen som du får igjen når du selger bilen. Foto: Nikolas Gogstad

Det kan lønne seg å lease

Leasingkostnadene ligger lavere enn bilabonnement, men slår litt ulikt ut sammenliknet med å kjøpe bil i regnestykkene våre.

For BMW i3 ser vi at de månedlige kostnadene er høyere enn ved kjøp av bilen, mens de for Nissan Leaf ligger betydelig lavere. For Nissan Leaf har vi regnet ut at de faktiske utgiftene på lengre sikt ved leasing er konkurransedyktige med kjøp av bilen. 

Fordelen ved leasing er at du kan få en helt ny og sikker bil, uten egenkapital. De fleste leasingavtaler krever imidlertid forskuddsleie eller depositum. Men leasing kan være en god løsning for deg som ikke ønsker å ta opp et stort lån for å få tilgang til ny bil. Samtidig får du god oversikt over de månedlige kostnadene. Leasing kan også passe for deg som ønsker å skifte bil etter 3-4 år.

NAF Lease - for et enklere bilhold

Som NAF-medlem nyter du godt av lav oppstartskost, fast månedsleie (fastrente) gjennom hele perioden, med alt av service og vedlikehold inkludert hos Ayvens.

Bilde fra Ayvens

Publisert: 5. oktober 2022

Sist oppdatert: 30. mai 2024

Janne Pedersen,

Les også


Fant du det du lette etter?