Forbrukerkjøpsloven

Lovendringer vil styrke bilkjøpernes rettigheter

Vedtatte endringer i forbrukerkjøpsloven vil sikre høyere grad av forbrukerbeskyttelse ved kjøp av bil. Vi i NAF har fått mange viktige gjennomslag i arbeidet med disse lovendringene.


mann overleverer bilnøkkel
Nytt lovforslag: Etter nyttår vil bilkjøpernes rettigheter bli kraftig styrket når forbrukerkjøpsloven endres. © NAF

Bakgrunn for lovendringene

Endringene i forbrukerkjøpsloven ble vedtatt i statsråd fredag 16. juni, og de vil tre i kraft 1. januar 2024. Bakgrunnen for lovendringene er et EU-direktiv fra 2019. Det har vært en høringsrunde på dette, og vi i NAF leverte i september i fjor inn et grundig høringsbrev.

Det omsettes ca 400.000 biler hvert år. Dette er den nest største investeringen mange gjør, og blant de sakene det klages mest over NAF Advokat mottar 30.000 henvendelser i året, hvor den største andelen gjelder kjøp og salg.

Forbrukernes rettigheter styrkes

Vi har gjort en solid jobb på vegne av medlemmene for at de nye reglene i forbrukerkjøpsloven skal bli mer forbrukervennlige. I det følgende har vi oppsummert de viktigste endringene som vil tre i kraft etter nyttår. Reglene gjelder for kjøp av ny eller brukt bil fra forhandler.

1

Bilforhandler kan ikke lenger selge bilen «som den står»

Det generelle forbeholdet om at bilen selges «som den står» eller «som den er» blir helt avviklet. Det innebærer at forhandleren ikke lenger kan fraskrive seg ansvar for skjulte feil og mangler ved bilen. Forhandleren får med dette også et større ansvar for å gi opplysninger om alt ved bilen som avviker fra alminnelige krav til kvalitet og funksjonalitet. Denne endringen vil få stor betydning ved kjøp og salg av bruktbil.

Vi ser at enkelte bilforhandlere selger bruktbiler i outlet eller på andre måter som tilsynelatende innebærer at de tar mindre ansvar for feil ved bilen. I noen tilfeller oppgis det at bilen ikke er undersøkt av forhandleren, at forhandler ikke tar ansvar for skjulte feil og mangler ved bilen eller at salget skjer på kjøpers ansvar. Slike generelle former for ansvarsfraskrivelse vil som hovedregel være i strid med forbrukerkjøpslovens forbud mot som den står-salg, og vil ikke kunne gjøres gjeldende overfor forbruker. Et outlet-salg må derfor i utgangspunktet vurderes på lik linje med et hvilket som helst annet brukbilsalg.

2

Feil som oppdages innen to år antas å ha vært der når bilen ble overtatt

Feil som avdekkes innen to år etter kjøpstidspunktet skal antas å ha vært der ved overtakelsen. Dette har tidligere kun vært 6 måneder, men vi argumenterte for en to-årsregel og fikk gjennomslag for det. Denne endringen vil gjøre det enklere for deg som forbruker å nå frem med klage på feil ved bilen som oppstår i løpet av de to første årene etter bilkjøp.

3

Forhandler får kun ett utbedringsforsøk

Forhandlers adgang til å rette mangler blir også snevret inn. Hovedregelen blir da at forhandler kun har ett utbedringsforsøk, og ikke to forsøk som tidligere. I enkelte tilfeller kan forhandleren kreve å få rette mangler flere ganger - dersom det er rimelig grunn til det. Endringen er likevel en betydelig skjerpelse av reglene til fordel for forbrukeren.

4

Retten til å heve kjøpet utvides

Forbrukerens rett til å heve bilkjøpet utvides ved at det nå er forhandleren, ikke forbrukeren, som må bevise at mangelen er uvesentlig. Når man snur bevisbyrden, og legger ansvaret på forhandleren, så vil det gjøre det enklere for forbrukeren å nå frem med et hevingskrav.

5

Klarere regler om hvem som skal bære kostnadene ved heving

I et hevingsoppgjør skal bilen returneres til forhandleren, og det blir svært ofte en diskusjon om hvem som skal dekke kostnadene med dette. Lovforslaget var i utgangspunktet utydelig på dette spørsmålet, men NAF har fått gjennomslag for en presisering av at dette er forhandlers ansvar.


6

Appen til bilen skal regnes som en del av kjøpet

Bilens tilhørende app skal nå bli sett på som en del av kjøpet. I det nye lovverket blir det nye regler om varer som krever programmer eller apper for å fungere som normalt. Forbrukeren får med dette klagerett på bilens app og program, og det stilles også krav til varigheten av disse. Vi i NAF mener at utgangspunktet må være at alle funksjoner som følger med bilen må omfattes av de nye reglene, og at forhandler må presisere unntakene.

kvinne og bilforhandler
Trygg handel: Det nye lovforslaget gir kjøperen økt beskyttelse og sikrer med dette et tryggere bilkjøp. © NAF

Det vil lønne seg å selge bruktbil privat

Dersom du selger bilen din privat gjelder kjøpsloven. Selger du gjennom en forhandler kommer forbrukerkjøpsloven til anvendelse, og da har kjøperen bedre rettigheter. Dette kan slå tilbake på deg som selger av bilen. Når kjøperens rettigheter styrkes i forbrukerkjøpsloven, vil det være enda mindre grunn til å selge bilen gjennom formidlingssalg og kommisjon.

Medlemsfordel

Problemer med et bilkjøp?

Vi har juridisk rådgivning og teknisk hjelp tilgjengelig for deg som har spørsmål knyttet til det å kjøpe, selge eller eie bil.

NAF advokat

Publisert: 16. august 2023

Sist oppdatert: 15. april 2024

Janne Pedersen,

Les også


Fant du det du lette etter?