Det er viktig at bilen er EU-godkjent. Men kontrollen er ingen garanti for at bilen er et godt kjøp. Det eneste EU-kontrollen forteller er at kjøretøyet tilfredsstiller et minstekrav til trafikksikkerhet og miljø.