NAFs advokater og bileksperter

NAF Advokat – din egen biladvokat

Har du blitt skadet i et trafikkuhell, har problemer med et verksted, et bilkjøp, et forsikringsselskap eller lignende – hjelper vi deg som NAF-medlem.


Medlemsfordel

 • Rådgivning rundt bilhold – både juridisk og teknisk
 • *Utvidet bistand
 • Advokathjelp ved behov
 • Haster det, kan du ta kontakt på 08505

Logg inn for å kunne ta i bruk din medlemsfordel.

Bli medlem

Vi hjelper deg når du har utfordringer med:

 • kjøp og salg av bil
 • personskade etter en trafikkulykke
 • klage på verkstedsregningen
 • uenighet med forsikringsselskap
 • toll og avgiftsspørsmål
 • strafferettslige spørsmål og tap av førerretten
 • andre problemer knyttet til bilhold

*Vi tilbyr deg også utvidet bistand

Dersom det er grunnlag for det og du har behov for mer enn råd og veiledning, kan vi følge opp saken på dine vegne ved hjelp av våre advokater.

Utvidet bistand gis med inntil to timer med henblikk på å få en minnelig løsning med motparten. Det forutsetter at du var medlem på det tidspunktet grunnlaget for saken oppstod, og utløser en egenandel på 500 kroner.

Hvis saken ikke lar seg løse innenfor disse rammene er det mulig å få videre advokatbistand, forutsatt av vi har kapasitet, men da må du betale for rettshjelpen selv. Da er det greit å vite at en del bilforsikringer dekker det meste av advokatutgiftene dine i slike tilfeller.


Relevante medlemsfordeler


Fant du det du lette etter?