Har du blitt skadet i et trafikkuhell, har du problemer med et verksted, et bilkjøp, et forsikringsselskap eller lignende kan du få bistand fra våre advokater.

Bare NAF gir deg juridisk bistand hele døgnet!

Dersom saken er av en slik karakter at det er behov for hurtig hjelp, hjelper vi deg som medlem også utenfor kontortid. Haster det, ta kontakt på 08505 og vi gir deg de rådene du trenger.

Utvidet bistand

Dersom det er grunnlag for det og du har behov for mer enn råd og veiledning kan vi følge opp saken på dine vegne. Dette kaller vi for utvidet bistand. Det forutsetter at du var medlem på det tidspunktet grunnlaget for tvisten oppstod og utløser en egenandel på 500 kroner.

Utvidet bistand gis med inntil 2 timer med henblikk på å få en minnelig løsning med motparten. Hvis saken ikke lar seg løse innenfor disse rammene er det mulig å få videre advokatbistand, forutsatt av vi har kapasitet, men da må du betale for bistanden selv.

Våre advokater bistår deg også ved personskade knyttet til trafikkuhell

Er du blitt skadet i forbindelse med en trafikkulykke kan det være krevende å finne ut av hvilke rettigheter du har i forhold til blant annet forsikringsselskap og NAV.

NAFs advokater har bred erfaring fra personskadesaker i forbindelse med trafikkulykker. Det er viktig at du søker bistand så raskt som mulig slik at vi kan gi deg informasjon om dine rettigheter og hjelpe deg videre i prosessen. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Les mer om personskadesaker her

Eksempler på saker som vi har hjulpet våre medlemmer med:

• Et medlem kom til oss i forbindelse med en verkstedsjobb på en Peugeot. Verkstedet hadde skiftet automatgirkasse på bilen hans, men medlemmet var usikker på om det egentlig var nødvendig. En sjekk av den gamle girkassen viste at den var i orden. Etter en runde med verkstedet fikk han dekket sine kostnader i saken med 18.000 kroner.

• NAF-medlemmet hadde rustskader på sin VW Caravelle. Hun reklamerte til selgeren, som også er merkeforhandler av Volkswagen. Hun hadde fulgt alle servicer, men forhandleren avslo likevel og hevdet at årsaken til rustskadene var manglende vedlikehold. Bilen hadde bare kjørt 50.000 kilometer. Medlemmet fikk fullt medhold i Forbrukertvistutvalget, som betegnet rustskaden som unormal utfra alder og kilometerstand. Det var ingen holdepunkter for å hevde at bilen var dårlig vedlikehold, og forhandleren måtte dekke utbedringer på rundt 45.000 kroner.

• NAF-medlemmets bil fikk felgene ødelagt på et verksted i forbindelse med et hjulskift. Verkstedet avviste å ha ansvar i saken, men med bistand fra NAF Advokat fikk medlemmet dekket utbedringskostnader på 5.500 kroner.

• NAF-medlemmet hadde hatt en mindre personskade, og fikk tilbud om 50.000 kroner i erstatning fra forsikringsselskapet. Medlemmet tok kontakt med NAF Advokat, som bisto med argumentasjonen overfor forsikringsselskapet. Behov for blant annet hjelp i hjemmet etter skaden gjorde at medlemmet fikk 100.000 kroner i erstatning i stedet for halvparten.