Vilkår for medlemskapet

Her får du utfyllende regler og vilkår for medlemskap i NAF.


1. Hvem medlemskapet gjelder for

1.1 Medlemskapet og tilhørende fordeler er personlig og til privat bruk.
1.2. Personer under 15 år må ha foresattes godkjennelse.
1.3. Overføring av et medlemskap fra en person til en annen er begrenset til:
– Ved dødsfall kan gjenlevende ektefelle eller samboer overta medlemskapet kostnadsfritt frem til neste forfall.
– Mellom ektefeller og samboere dersom det foreligger skriftlig fullmakt fra den som er medlem.
1.4. Navneendring skal skje skriftlig.

Les mer om medlemskapet.

2. Gyldighet og kontingent

2.1. Ved nyinnmelding er medlemskapet gyldig fra betalingsdato og gjelder for ett år.
2.2. Medlemskapet er løpende og fornyes hvert
år. Faktura sendes ut i god tid før forfall. Når kontingenten betales innen forfall
løper medlemskapet videre med tilhørende fordeler.
2.3. Før kontingenten er betalt kan man ikke gjøre krav på tjenester eller fordeler levert av NAF eller NAFs samarbeidspartnere.
2.4. Innbetalt kontingent regnes som forfalt og refunderes ikke. Dog refunderes normalt kontingent inntil 1 måned etter betalings- dato ved dødsfall eller alvorlig sykdom.
2.5. Ved medlemskap for to personer eller flere vil det kun sendes én samlefaktura per husstand.
2.6 Kr 53,– av medlemskontingenten utgjør vederlag for avgiftsfrie publikasjoner.

3. Endring av medlemskapet i kontingentåret

3.1. Ved oppgradering av medlemskapet innenfor betalt gyldighetsperiode (kontingentår) betales mellomlegget avregnet etter hvor lang tid som gjenstår av opprinnelig kontingentår.

4. Rabatter

4.1. For grupper med krav på redusert kontingent reduseres kontingenten med kr 100,– per år.
Dette gjelder:
– Ungdom under 21 år (gjelder ikke hjemmeboende barn i forbindelse med familiemedlemskap)
– Medlemmer med uførhetsgrad 50 % eller mer (bekreftelse må vedlegges)
– Medlemmer av Norges Handikapforbund
4.2. Rabatter gjelder ikke NAF Ung.
4.3. Er det flere medlemmer i medlemskapet, reduseres prisen kun én gang, dvs. totalt kr 100,–.

5. Kommunikasjon

Ved innmelding eller ved registrering av nytt kundeforhold, vil du bli bedt om å velge i hvilke kanaler du foretrekker å motta kommunikasjon fra NAF. Du vil også få spørsmål om Gjensidige Forsikring ASA kan kontakte deg om gode tilbud, selv om du har reservert deg mot denne typen kontakt i Reservasjonsregisteret.

Du kan når som helst endre dine preferanser på Mitt NAF på naf.no eller ved å ta kontakt med kundeservice på telefon 23 21 31 00. Ved utsendelse av viktig informasjon som gjelder administrasjon av ditt medlemskap forbeholder vi oss retten til å benytte den kanalen som er mest hensiktsmessig.

6. Stemmerett og organisasjonsarbeid

Det kreves gyldig ordinært NAF-medlemskap for å ha rettigheter til å stemme og/eller delta i organisasjonsarbeidet til NAF.

Les mer her om Vilkår for Veihjelp

Les NAFs personvernerklæring

Publisert: 20. mai 2022

Sist oppdatert: 12. mars 2024


Fant du det du lette etter?