1. Hvem medlemskapet gjelder for

1.1 . Medlemskapet og tilhørende fordeler er personlig og til privat bruk.
1.2. Personer under 15 år må ha foresattes godkjennelse.
1.3. Overføring av et medlemskap fra en person til en annen er begrenset til:
– Ved dødsfall kan gjenlevende ektefelle eller samboer overta medlemskapet kostnadsfritt frem til neste forfall.
– Mellom ektefeller og samboere dersom det foreligger skriftlig fullmakt fra den som er medlem.
1.4. Navneendring skal skje skriftlig.

2. Gyldighet og kontingent

2.1. Ved nyinnmelding er medlemskapet gyldig fra betalingsdato og gjelder for ett år.
2.2. Medlemskapet er løpende og fornyes hvert
år. Faktura sendes ut i god tid før forfall. Når kontingenten betales innen forfall
løper medlemskapet videre med tilhørende fordeler.
2.3. Før kontingenten er betalt kan man ikke gjøre krav på tjenester eller fordeler levert av NAF eller NAFs samarbeidspart- nere.
2.4. Innbetalt kontingent regnes som forfalt og refunderes ikke. Dog refunderes normalt kontingent inntil 1 måned etter betalings- dato ved dødsfall eller alvorlig sykdom.
2.5. Ved medlemskap for to personer eller flere vil det kun sendes én samlefaktura per husstand.

3. Endring av medlemskapet i kontingentåret

3.1. Ved oppgradering av medlemskapet innenfor betalt gyldighetsperiode (kontingentår) betales mellomlegget avregnet etter hvor lang tid som gjenstår av opprinnelig kontingentår.

4. Rabatter

4.1. For grupper med krav på redusert kontingent reduseres kontingenten med kr 100,- per år.
Dette gjelder:
– Ungdom under 21 år (gjelder ikke hjemmeboende barn i forbindelse med familiemedlemskap)
– Medlemmer med uførhetsgrad 50 % eller mer (bekreftelse må vedlegges)
– Medlemmer av Norges Handikapforbund
4.2. Rabatter gjelder ikke NAF Ung.
4.3. Er det flere medlemmer i medlemskapet, reduseres prisen kun én gang, dvs. totalt kr 100,-.

5. Samtykke og informasjon om registrering og behandling av personopplysninger mv.

NAF behandler og oppbevarer opplysninger om deg i henhold til avtalen med deg som medlem. For visse formål vil NAF basere behandlingen på et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra deg.

NAF behandler opplysningene om deg som medlem for å kunne administrere ditt medlemskap, informere og gi tilgang til medlemsfordeler, vedlikeholde og bedre tjenestene, tilpasse utsendelse av tilbud og annen informasjon som kan være av interesse for deg. Noen av disse medlemsfordelene krever at NAF oppgir nødvendige data om deg til partnere for at de skal kunne levere medlemsfordeler du får tilgang til som medlem i NAF. NAF kan vaske og sammenstille dine personopplysninger med offentlige registre og andre databaser for å oppnå mest mulig korrekte kundedata, herunder om bil- og adresseoppdateringer. NAF anonymiserer opplysninger om deg og kan bruke dem til formål som ikke kan knyttes til deg personlig, herunder statistikk.

NAF er ansvarlig for behandling og oppbevaring av opplysningene i samsvar med norsk personvernlovgivning og eventuelt andre relevante lover. Du kan på forespørsel få innsyn i den informasjon som er registrert om deg etter denne avtale, samt kreve eventuell feil rettet og informasjon slettet.

6. Kommunikasjon

Som medlem i NAF samtykker du i at NAF kan sende deg nyttig informasjon, medlemsfordeler, nyheter og tilbud på produkter og tjenester fra NAF og våre samarbeidspartnere via e-post og mobil. Du kan når som helst reservere deg mot disse utsendelsene ved å endre dine opplysninger på Min Side på naf.no eller ved å ta kontakt med vår medlemsservice på telefon 23 21 31 00.

Les mer her om Vilkår for Veihjelp