Generelle betingelser for bruk av NAFs digitale tjenester

1. Innledning

Takk for at du benytter deg av NAFs digitale tjenester. Vi ber deg lese disse vilkårene nøye. Med mindre annet fremkommer, gjelder disse generelle vilkår for bruken av nettstedet http://naf.no («Nettstedet») enten du er gjest eller registrert medlem. Tilsvarende gjelder disse generelle vilkår også for bruk av NAFs Applikasjoner («Applikasjonene»).

2. Om nettstedet og applikasjonene

Nettstedet og Applikasjonene stilles til rådighet og administreres av Norges Automobil-Forbund. Nettstedet og Applikasjonene kan kun brukes i henhold til disse generelle vilkår.

3. NAFs ansvar for informasjonen som fremkommer

NAF gjør sitt ytterste for å sikre at informasjonen som fremkommer på Nettstedet og via Applikasjonene er aktuell, nøyaktig og oppdatert på tidspunktet for publiseringen.

Hvis det likevel skulle forekomme ufullstendigheter eller feil, påtar NAF seg intet ansvar for disse. Enhver beslutning brukeren tar på basis av opplysningene skjer på eget ansvar. NAF påtar seg ikke noe ansvar for tap eller skade av noen art som måtte oppstå av bruken av opplysninger som brukeren får tilgang til via Nettstedet eller Applikasjonene.

4. Tilgang til nettstedet og applikasjonene

Tilgang til Nettsiden og Applikasjonene gis på midlertidig basis. NAF tilstreber å informere sine brukere og registrerte medlemmer om eventuelle endringer i Nettstedet eller i Applikasjonene. NAF forbeholder seg likevel retten til å trekke tilbake eller gjøre endringer i det innholdet som tilbys uten forutgående varsel.

Enkelte Applikasjoner, og enkelte deler av Nettstedet, er reservert for nafs registrerte medlemmer. For en oversikt over medlemsapplikasjoner og medlemsfunksjoner, se punkt 5 nedenfor.

5. Om medlemsapplikasjoner og medlemsfunksjoner

Enkelte funksjoner på Nettsiden, og enkelte Applikasjoner, kan bare benyttes av registrerte medlemmer. De utfyllende regler og vilkår for medlemskap i NAF følger av dokumentet: Vilkår for NAF-medlemskap.

6. Spesielt om NAFs applikasjoner

Den enkelte Applikasjon leveres «som den er», og NAF gir ingen garantier knyttet til bruk av Applikasjonene. Det gis for eksempel ikke garanti for at programvaren er egnet til ett spesielt formål, feilfri, eller at Applikasjonen alltid vil være tilgjengelig/eller uten avbrudd.

Tilgang til, og bruk av Applikasjonene utøves på eget ansvar og risiko, og brukeren er selv ansvarlig for eventuell skade eller tap av data som følge av bruken. Dette påvirker likevel ikke vårt ansvar i henhold til ufravikelig lovgivning.

7. Immaterielle rettigheter

NAF er eier og rettighetshaver til Applikasjonene og Nettstedet, og til det materialet som NAF publiserer gjennom disse. Applikasjonene og Nettstedet er beskyttet av både opphavsrettslig og varemerkerettslig lovgivning.

Offentlig fremføring eller republisering av innholdet fra Nettstedet eller Applikasjonene er ikke tillatt uten forutgående skriftlig samtykke fra NAF.

Som bruker av NAFs Nettsted og Applikasjoner har du ikke adgang til å lage og/eller publisere din egen database som inneholder vesentlige deler av innholdet fra Nettstedet eller Applikasjonene, med mindre du har innhentet forutgående skriftlig samtykke fra NAF.

8. NAFs retningslinjer for personvern

Vi behandler opplysninger om deg i henhold til personopplysningsloven og våre retningslinjer for personvern. Ved å bruke Nettstedet og/eller en eller flere av nafs Applikasjoner samtykker du i slik behandling, og du garanterer at alle personlige opplysninger du har oppgitt, er korrekte. Vennligst les vår Personvernpolicy nøye.

9. Oppdatering av vilkår

NAF kan ensidig endre disse brukerbetingelsene med 30 dagers varsel. Spesifikt varsel vil bli sendt via en av NAF kommunikasjonskanaler, og vil også bli lagt ut på NAFs Nettsted.

10. Jurisdiksjon og lovvalg

Disse generelle brukervilkårene skal tolkes i henhold til norsk lov. Norske domstoler har eksklusiv jurisdiksjon og skal være verneting for enhver tvist om disse brukervilkårene. Rett verneting er forliksrådet eller tingretten i Oslo.


Fant du det du lette etter?