Om organisasjonen

Medlemmene eier NAF. Som medlem har du stemmerett på lokale årsmøter, og du kan være med å påvirke og utvikle NAF som organisasjon.

NAF Sentre og næringsvirksomhet

NAF senterne tar EU kontroll samt at vi har et utvalg tester som kan brukes i forbindelse med kjøp av bruktbil, eller ved utløp av garantitid på nybil. Vi utfører også service, samt at vi gjør reparasjoner og verkstedjobber. Vi har 49 NAF senter fra Kristiansand i sør, til Alta i nord.

I tillegg har vi en utstrakt næringsvirksomhet rettet mot Leasingselskaper og bilforhandlere hvor vi gjør uavhengige tester og vurderinger av brukte biler.

NAF Senter mekaniker

NAF Øvingsbaner

NAF driver 26 øvingsbaner – tidligere kjent som glattkjøringsbaner.

NAF Øvingsbaner er landsdekkende og leverer i hovedsak fasiliteter til landets trafikkskoler for gjennomføring av «Sikkerhetskurs på øvingsbane» som er en obligatorisk del av førerkortopplæringen. Nærmere 70 000 førerkortkandidater er innom et av våre anlegg hvert år. Anleggene driftes i henhold til en avtale med Statens vegvesen.

Virksomheten er non-profit og er NAFs viktigste bidrag i arbeidet for økt trafikksikkerhet og oppnåelse av 0-visjonen – null drepte og hardt skadde i trafikken.

NAF Øvingsbaner leverer også kurs i fører- og trafikantadferd til næringsliv og offentlig sektor.

Fra øvingsbanen