Bilde av prismast for bensin og diesel

Klart krav fra NAF:

Avgiftene på bensin og diesel må kuttes

Prisene på bensin og diesel har bitt seg fast på over 20 kroner literen. NAF mener kraftige avgiftskutt må til.

© NAF

Kort fortalt:

  • NAF krever avgiftskutt på bensin på diesel på grunn av de vedvarende høye drivstoffprisene.
  • Høye drivstoffpriser rammer distriktene hardest.
  • Det er mulig å få ned pumpeprisen ved å kutte drivstoffavgiftene kraftig.

I lang tid har prisene på bensin og diesel ligget på over 20 kroner literen. Mange kjenner at det koster å fylle tanken, i en tid hvor mange opplever at økonomien fra før er presset.

Dette rammer hardest folk som bor i spredtbygde strøk, og som har få alternativer til bilen. Derfor må regjeringen også finne løsninger for de som ennå ikke har mulighet til å skaffe seg en elbil, mener vi.

Får kompensert noe

Kraftige avgiftskutt ville hjulpet bilistene i en tid hvor økende priser på strøm, matvarer og stigende renter slår hardt inn i privatøkonomien.

I regjeringens egen plattform, Hurdalsplattformen, lovet de å kutte avgifter som rammer vanlige folk, slik som drivstoffavgiftene. Så langt har de ikke levert.

Men fra nyttår 2024 vil bilistene få en liten kompensasjon: Trafikkforsikringsavgiften kuttes noe, for å utjevne det at drivstoffavgiftene økes. For vanlige bilister vil betyr det at selv om du betaler 15 øre mer i avgift, får du litt lavere regning på trafikkforsikringsavgiften, den tidligere årsavgiften.

Bilde av mann som fyller drivstoff på en bensinstasjon
Høye drivstoffpriser rammer vanlige folk kraftig. © NAF

To av tre sliter med drivstoffprisene

I juni 2022, da drivstoffprisene i snitt lå på over 25 kroner literen, svarte 67 prosent at prisene utgjorde et problem. I november i år svarer hele 68 prosent det samme, selv om drivstoffprisene har sunket noe. Forrige måned kostet både diesel og bensin i snitt i overkant av 22 kroner literen.

Vi har i langt tid jobbet for avgiftskutt. Derfor er den kompensasjonen som kommer for bilistene viktig. Men det er flere tiltak som kunne brukes, hvis regjeringen mener alvor.

Fem tiltak som kan lette presset på bilistene:

  • Fjern veibruksavgiften. Hver bilist med bensinbil vil spare neste fem kroner literen dersom denne avgiften fjernes. Dieselbilsiter vil spare 3,52 kroner per liter
  • Engangstilskudd til alle privatpersoner som eier en bil, etter svensk modell. I Sverige forslo regjeringen i 2022 å gi 1000,- i støtte til hver bileier, og 500 kr ekstra til de bosatt i distriktene. Selv om det svenske forslaget ikke ble vedtatt, mener NAF dette er en god modell som Norge burde innføre.
  • Fjerne trafikkforsikringsavgiften. Staten henter inn over 13 milliarder kroner fra bilistene hvert år på denne avgiften. Avgiften kuttes i 2024, men kunne vært kuttet mer eller fjernet helt.
  • Null omregistreringsavgift på nullutslippskjøretøy. Folk flest kjøper bruktbil. Mange ser nå etter en brukt elbil som passer for dem. Ved å droppe omregistreringsavgiften på elbiler blir det billigere for folk å kjøpe brukt elbil.
  • Redusere bompengetakstene. Det finnes i dag en kompensasjonsordning staten kan bruke for å nedbetale bompengegjeld på veistrekninger i distriktene. Ved å øke bevilgningene til ordningen kan bompengetakstene reduseres eller fjernes helt.

Vi mener regjeringen må ta kontroll over situasjon gjennom offensiv bruk av virkemidler, og sette avgiftene kraftig ned.

Sammen brøler vi høyt!

Som NAF-medlem er du en del av det store, samlede "brølet" mot høye avgifter og for en trygg, enkel overgang til klimasmart transport.

Sist oppdatert: 14. desember 2023

Ingunn Handagard,

Les også


Fant du det du lette etter?