Bomstasjon i Oslo

Ny bompengerekord i 2023:

Bompenger må avskaffes

Aldri før har norske bilister betalt mer i bompenger. I 2023 betalte vi hele 15,2 milliarder, ifølge prognoser fra Statens vegvesen.

Foto: NAF

I 2023 er det beregnet at vi har betalt inn 15,2 milliarder i bompenger. I 2024 venter Statens vegvesen at bompengeregningen blir hele 16 milliarder kroner.

«

- Vi er imot bompenger. Veier og kollektivtransport bør finansieres av fellesskapet.

forfatterbilde

Bompengerekord i 2023 og 2024

Statens vegvesen har beregnet at regningen for bilistene for 2023 vil være hele 15,2 milliarder. For 10 år siden betalte bilistene 11,1 milliarder i bompenger. Det har altså vært en kraftig økning.

Fra 1.1.2023 ble grensen for hvor mye rabatt elbilene får også endret. Regjeringen åpnet for at bompengene for elbiler kan settes til 70 prosent av full takst. Det er vi imot, fordi vi vet at lavere bompenger er viktig for mange elbilister.

Hvorfor vi er mot bompenger

Vi mener samferdsel, som andre områder i samfunnet, må finansieres av fellesskapet. Bompenger er en dyr ordning, hvor store deler av beløpene som betales inn går til finans- og administrasjonskostnader og ikke til vei.

I perioden 2011-2020 utgjorde dette 21,1 milliarder kroner, eller om lag én av fem kroner betalt inn i bompenger. I tillegg er bompenger usosialt, og rammer hardere for de som har minst i samfunnet vårt.

Visste du at én av fem kroner betalt i bompenger i 2022 ikke gikk til samferdsel, men til helt andre kostnader? Vi mener bompenger bør avskaffes.

To menn i dress som snakker sammen
Rekordhøy sum: I 2024 har regjeringen foreslått å bruke 43 milliarder på veibygging, og at bilistene skal bidra med til sammen 22,9 milliarder i finansiering til disse prosjektene. F.v: NAF-sjef Stig Skjøstad og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. © NAF
© NAF

Hvem bestemmer om vi skal betale bompenger?

Det er politikerne, både lokalt og nasjonalt, som bestemmer om det skal innføres bompenger på en strekning eller ikke. Innføring av bompenger krever et flertall i Stortinget. For å skaffe et slikt flertall, må Samferdselsdepartementet legge frem en sak for Stortinget. I forkant av en slik sak er det gjennomført en lang prosess, som krever politisk flertall lokalt og utredninger fra enten Statens vegvesen eller Nye veier.

Hvor mye betaler norske bilister i bompenger?

Stortinget vedtar i statsbudsjettet hvor mye bompenger som stilles til disposisjon, det vil hvor mye bompenger som skal kreves inn i forbindelse med veibygging. I 2024 har regjeringen foreslått å bruke 43 milliarder på veibygging, og at bilistene skal bidra med til sammen 22,9 milliarder i finansiering til disse prosjektene. Det er en rekordhøy sum.

For ti år siden utgjorde bompengefinansieringen til veibygging 16,7 milliarder kroner.

Tallene for hvor mye som kreves inn i bompenger er ikke direkte koblet til hvor mye bompengeselskapene stiller til disposisjon, siden midlene kreves inn over mange år. For 2024 er det hele 14,8 milliarder i bompenger i riksveiprosjekter, og 8,1 milliarder ligger inne som finansiering til fylkesveier (inkludert i Oslo kommune).

Siden bompenger til veibygging stort sett kreves inn etterskuddsvis, er det usikkert hvor mye bilistene vil ha betalt inn når 2024 er omme - men Statens vegvesen har altså beregnet at det blir 16 milliarder.

Hva brukes bompenger til?

Målet med bompengefinansiering er å få til raskere utbygging av infrastruktur på vei. Inntektene kan i noen tilfeller brukes til andre formål, som for eksempel å styrke kollektivtransport i byområder eller å regulere trafikken, i form av rushtidsavgifter som legges på toppen av bompengene.

Sammen brøler vi høyt!

Som NAF-medlem er du en del av det store, samlede "brølet" mot høye avgifter og for en trygg, enkel overgang til klimasmart transport.

Sist oppdatert: 4. juni 2024

Ingunn Handagard,

Les også


Fant du det du lette etter?