- Diesel-bløff fra Vedum

Regjeringen fremstiller det som de gir folk store avgiftskutt på drivstoff. - Det er feil. Her gir Vedum med den ene hånda og tar med den andre. Dette fremstår som en diesel-bløff.


bilde av prismast
NAF ønsker kraftige avgiftskutt på bensin og diesel. Foto: Marius Kromvoll / © NAF

Kort fortalt:

  • Regjeringen fremstiller det som de gir store avgiftskutt på drivstoff som folk vil merke på pumpeprisen. Dette reagerer vi på.
  • Det største avgiftskuttet går til traktorer og anleggsmaskiner.
  • Endret 20.12: Regjeringen dokumenterer at til tross for et kutt i avgiften på diesel, vil pumpeprisene på diesel ikke gå ned.

Vi reagerer på måten regjeringen fremstiller endringene i drivstoffavgiftene. I VGs sak om avgiftene, kommenterer vi at dette utgjør et mini-kutt .

Det er fordi mesteparten av regjeringens kutt går til traktorer, og resten spises opp av økt biodrivstoffinnblanding. Vi har gått gjennom tallene fra Finansdepartementet, og beregningene viser at Vedum overselger budskapet om drivstoffkutt fra nyttår.

Gir mest kutt til traktorer

Fire av fem øre i kutt går til traktorer og anleggsmaskiner. Det som er igjen går til folk flest, men det spises opp av kravet om økt biodrivstoff. Biodrivstoff koster 30-40 kroner literen, altså tre ganger så mye som vanlig drivstoff. I sum utgjør regjeringens forslag absolutt ingen forskjell på pumpeprisen.

«

I sum utgjør regjeringens forslag absolutt ingen forskjell på pumpeprisen.

Det er ingenting i det regjeringen gjør som kutter prisene på drivstoff fra nyttår. De er langt fra å innfri egne løfter fra Hurdalsplattformen, som sier at vanlige folk skal få avgiftslettelser.

Etter forliket med SV går de samlede avgiftene på bensin opp med 16 øre per liter fra 2021-2022, mens avgiftene øker ikke i 2023. På diesel går avgiftene opp med 21 øre per liter fra 2021-2022, mens de kuttes med 27 øre per liter for 2023. Likevel vil altså ikke pumpeprisen gå ned, fordi økt innblanding av biodrivstoff betyr at råvareprisen øker. Regjeringen har selv lagt frem tall som viser at dette går i null for forbruker.

Innblandingskravet for biodrivstoff øker fra 15,5 til 17 prosent fra 2023.

Publisert: 15. desember 2022

Sist oppdatert: 30. november 2023

Ingunn Handagard,

Les også


Fant du det du lette etter?