Bilde av bil som kjører inn i en tunell på Vestlandet

NAF krever:

Mer penger til veivedlikehold

Vi mener det må brukes mer penger på vedlikehold, slik at forfallet på norske veier minker.

Foto: NAF / © NAF

Kort fortalt:

  • Det må brukes mer penger på vedlikehold av veiene, slik at forfallet er fjernet innen 2030
  • Våre undersøkelser viser at en stor andel av veiene er for smale
  • Veibygging skal finansieres av det offentlige, ikke bompenger

Dårlig vedlikeholdte veier fører til bekymring på hverdagsreisene til folk over hele landet. For folk er det en fattig trøst at hovedveiene bygges ut, når fylkes- og lokalveiene råtner på rot.

Stor rasfare

Det handler blant annet om dårlig asfaltering og farlige hull i veibanen. Samtidig er det fare for ras mange plasser, spesielt i Nord-Norge og på Vestlandet.

Selv om det brukes mer penger på samferdsel, er det ikke nok. Ambisjonene må opp, og vi mener det er mulig å få ned etterslepet og sette veiene i bedre stand.

Foto 1: © NAFFoto 2: © NAF
Biler på rasfarlig vei
Lastebil på rasfarlig vei

Dårlige veier fører til ulykker

Vi støtter tiltak som vil få ned bompenger og utbyggingskostnader, og gir lavere ulykkesrisiko.

Undersøkelser fra Statens vegvesen viser at om lag 30 prosent av de alvorlige ulykkene skyldes forhold ved veien.

Et av de viktigste og mest effektive tiltakene på veinettet er derfor midtdelere, slik at man unngår møteulykker. På fylkesveiene, der utforkjøringsulykker utgjør størstedelen av de alvorlige ulykkene, er tiltak som rydding av sideterreng, oppmerking og liknende desto viktigere.

Sammen brøler vi høyt!

Som NAF-medlem er du en del av det store, samlede "brølet" mot høye avgifter og for en trygg, enkel overgang til klimasmart transport.

Illustrasjon av NAF advokat, bilberger og bilmekaniker

Skredsikring er viktig for folks trygghet

Endringer i klima og nedbør vil føre til at det raser oftere og på nye steder i årene fremover. Hver gang en vei stenges på grunn av ras, rammer det ikke bare fremkommelighet og næringsliv, det gjør folks hverdag utrygg.

Det er nødvendig med en storstilt satsning på utbedring av skredpunkt langs veinettet. Vi mener det er mulig å sikre alle skredpunkt med faregrad høy og middels de neste 12 årene, som del av å utbedre etterslepet på vedlikehold.

Kostnader til utbygginger

Våre medlemmer sier at det aller viktigste er å få bedre vedlikehold av veiene, ikke nødvendigvis å bygge flunkende nye. Når det bygges nye veier, bør det skje uten bruk av bompenger for finansieringen.

Når mer av samferdselspengene brukes på vedlikehold, betyr at det blir enda viktigere enn før å kutte kostnader til nybyggingsprosjekter.

Vi støtter derfor tiltak som gir fremtidige veiprosjekter bedre uttelling på trafikksikkerhet og fremkommelighet, samtidig som vi får mer for pengene, mindre støy og lavere klimagassutslipp.

Fakta om veiene i Norge

  • Forfallet på fylkesveiene er enormt, det vil koste nær 100 milliarder kroner å utbedre
  • I Nasjonal Transportplan oppgis møteulykker som den største utfordringen på riksveinettet, mens på fylkesveiene er det utforkjøringer som fører til de mest alvorlige ulykkene
  • En tredjedel av riksveinettet og en femtedel av de øvrige hovedveiene og fylkesveiene er for smale
  • På over 10 000 kilometer vei mangler det midtlinje, noe som tilsvarer fire ganger distansen fra Nordkapp til Lindesnes

Publisert: 2. januar 2024

Sist oppdatert: 4. april 2024

Ingunn Handagard,

Les også


Fant du det du lette etter?