Bil som kjører på dårlig vei

Advarer:

Kreves 166 milliarder til vedlikehold og rassikring av fylkesveiene

Det vil koste 166 milliarder kroner å hente opp forfallet og rassikre fylkesveiene. Forfallet må ned, mener NAF.

Det kreves en massiv satsing for å få ned forfallet på fylkesveiene og å rassikre veiene. Bedre vedlikehold er viktig for folks trygghet på hverdagsreisene.

Større risiko på fylkesveiene

Risikoen for alvorlige ulykker er nær dobbelt så høy på fylkesveinettet som på riksveinettet, ifølge Statens vegvesen. Hvert år de siste 10 årene har 30 personer mistet livet i trafikken som følge av dårlige veier, fastslo Riksrevisjonen i 2023.

Dette er forfallet på fylkesveiene

Det har bygget seg opp et forfall på om lag 105 milliarder i 2024-kroner på fylkesveiene. I tillegg kommer et samlet etterslep på skredsikring på 61 milliarder, for fylkesveiene alene. Beregningen er gjort av NAF med bakgrunn i tall fra Statens vegvesen.

Se alle fylkene her

Buskerud: 6,3 milliarder kroner i etterslep på vei, 19 millioner på rassikring
Innlandet: 6,3 milliarder kroner i etterslep på vei, 215 millioner på rassikring
Vestland: 19,5 milliarder kroner i etterslep på vei, 23,5 milliarder på rassikring
Østfold: 2,4 milliarder kroner i etterslep på vei
Vestfold: 2 milliarder kroner i etterslep på vei, 52 millioner kroner på rassikring
Akershus: 2,3 milliarder kroner i etterslep på vei
Telemark: 6,4 milliarder kroner i etterslep på vei, 417 millioner på rassikring
Trøndelag: 8 milliarder kroner i etterslep på vei, 136 millioner på rassikring
Agder: 7,8 milliarder kroner i etterslep på vei, 770 millioner på rassikring
Finnmark: 3,3 milliarder kroner i etterslep på vei, 4,8 milliarder på rassikring
Rogaland: 5,4 milliarder kroner i etterslep på vei, 7,2 milliarder på rassikring
Møre og Romsdal: 10,6 milliarder kroner i etterslep på vei, 4,2 milliarder på rassikring
Nordland: 14,5 milliarder kroner i etterslep på vei, 5,2 milliarder på rassikring
Troms: 9,9 milliarder kroner i etterslep på vei, 13,9 milliarder på rassikring

Skal legge frem plan

Regjeringen lovet i Hurdalsplattformen å legge frem en forpliktende plan for å få ned forfallet på fylkesvei, skred og ras. Denne er ventet i forbindelse med Nasjonal transportplan (NTP) som kommer før påske.

Men det er stort usikkerhet rundt tallene. NAFs beregning er gjort på bakgrunn av tall Statens vegvesen la frem i oktober. Allerede da var flere fylker ute og advarte om at de faktiske behovene kunne være større. NAF bekymret for at det ikke er god nok kontroll med tilstanden på veinettet.

Foto 1: © NAFFoto 2: © NAF
Dame foran NAF-logo
Moped kjører på dårlig vei

Fylkene trenger betydelig større tilskudd fra staten, og planen som skal ta ned forfallet må sikre finansiering over tid. Likevel er vi bekymret for at de faktiske behovene ikke er kartlagt godt nok innen Nasjonal transportplan legges frem. Det kan i verste fall bety at midlene ikke finner veien dit de trengs mest.

Må ta tilbake ansvar

Selv med en økt satsing på vedlikehold av fylkesveiene i NTP, vil det ta tid å få ned forfallet. NAF mener det er aktuelt å se på organiseringen av veisektoren på nytt.

Vi har hatt en massiv overføring av ansvar for veiene fra staten til fylkene. Så kom regionsreformen, og nå oppsplitting av flere fylker. Dersom regjeringen ikke får ned forfallet i samarbeid med fylkene, mener vi staten må ta tilbake ansvaret for fylkesveinettet.

Sammen brøler vi høyt!

Som NAF-medlem er du en del av det store, samlede "brølet" mot høye avgifter og for en trygg, enkel overgang til klimasmart transport.

Slik er fylkesveiforfallet beregnet:

Anslagene er basert på Vegvesenets leveranser 3. oktober 2023. Tallene for vedlikeholdsetterslep er fordelt på nye fylker, etter fordelingen av etterslepet i Vegvesenets rapport fra 2013. Deretter alle tall justert til 2024-kroner.

Publisert: 4. mars 2024

Sist oppdatert: 4. april 2024

Ingunn Handagard,

Les også


Fant du det du lette etter?