to barn sitter i sammen i baksete på mobil

Slik sikrer du barna trygt i bilen

Sørg for at barna har det så trygt som mulig i bilen ved en eventuell kollisjon. Det er like viktig på korte som på lange turer.

Utilstrekkelig sikring

I Norge er vi flinke til å sikre barna, men forskning viser at over 50 % av barna er feil eller mangelfullt sikret.

Hodet på små barn er svært tungt i forhold til resten av barnets kropp.

Derfor er det stor fare for alvorlige skader om barnet sitter i en forovervendt barnestol. Vi advarer foreldre mot å snu barna for tidlig.

– Testene fra EuroNcap viser at barn i bakovervendte barneseter sitter langt tryggere enn de som sitter i kjøreretningen. Barn som snus for tidlig, kan få alvorlige skader i nakken og brystet. Her er belastningene voldsomme påpeker, Morten Fransrud, fagsjef i NAF Trafikktrening.

Vanlige feil ved bruk av sikringsutstyr:

 • Monteringsanvisning er ikke fulgt nøye nok
 • Barnet sitter godt sikret i barnestolen, men barnestolen står løst i setet
 • Beltene i barnestolen er ikke strammet godt nok rundt barnet
 • Barn under anbefalt alder sitter i forovervendt stol
 • Bilbeltet ligger under armen eller bak ryggen til barnet

Derfor er bakovervendt sikrest

Små barn sitter sikrest bakovervendt, altså mot kjøreretningen. Årsaken er at hodet til mindre barn er stort og tungt i forhold til resten av kroppen, samtidig som muskulatur og beinbygning er svakere enn hos større barn og voksne. Når barnet sitter bakovervendt, fordeles kreftene ved en kollisjon, slik at risikoen for nakke- og hodeskader reduseres. NAF anbefaler at barnet sitter bakovervendt så lenge som mulig.

– I bakovervendt posisjon presses barnets hode og rygg inn mot stolryggen. Trykket fra kollisjonen fordeles dermed over en stor flate, forklarer Morten Fransrud. Han mener forskjellen på forovervendt og bakovervendt sikring, kan være meget alvorlige skader kontra helt uskadd.

– I kollisjonstestene til EuroNcap fikk testdukkene som satt fremovervendt, langt større og mer alvorlige skader enn de som satt bakovervendt. Testene viser at vår anbefaling om å montere bakovervendte seter er den sikreste løsningen for barn fram til fireårsalderen, sier Fransrud.

NB: Det er viktig å huske at bakovervendt barnestol aldri skal brukes i passasjersetet foran dersom kollisjonsputen ikke er deaktivert. 

Helt super skolevei

Vi i NAF jobber for bedre sikkerhet og et tryggere miljø på skoleveiene. Vi ønsker å skape oppmerksomhet på det som skaper farlige situasjoner langs skoleveien.

Aksjon trygg skolevei

Nyttige tips for sikring av barn i bil

Bilister i Norge er blant de flinkeste i verden til å sikre barn i bil. Men visste du at 50 prosent av barna er feil eller mangelfullt sikret? Husk dette når du skal sikre barna:

 • Vær nøye med å følge produsentens anvisning.
 • La barna sitte bakovervendt så lenge som mulig. Det redder liv!
 • Beltet skal alltid sitte på tett inntil kroppen som mulig.
 • God hodestøtte er viktig for sikkerheten ved en sidekollisjon.

La barna allerede fra de første turene oppleve at det er viktig å bruke barnesetet riktig og sikre godt, samt at foreldre og andre passasjerer bruker bilbelte. La gjerne barna få spenne seg fast selv når de blir større, men kontrollér alltid at det er gjort riktig.

Faren for å bli skadet i en ulykke reduseres dramatisk når man bruker bilbeltet riktig. Nær halvparten som dør i trafikken har ikke bilbeltet på!

Samle beltene med beltesamler

NAF anbefaler bruk av beltesamler på de minste barna. Det hindrer at barna tar seg ut mellom beltene og at barnet holdes på plass under kollisjon. Denne lille plastbrikken kan skille mellom liv og død

Et eksempel er en frontulykke med to barn i baksetet, det ene barnet var helt uskadd, mens det andre fikk alvorlige skader bare på grunn av små slurvefeil med sikringen.

Dette sier loven om sikring av barn

Selv om det er en selvfølge å sikre barn i bil, følger det også et straffeansvar ved å ikke gjøre det. Du oppnår ikke forståelse med argumentet: ” jeg skulle bare” .

Grunnregelen for all trafikk er å finne i Vegtrafikklovens § 3 som sier at «enhver skal opptre på en slik aktpågivende og varsom måte at det ikke kan oppstå fare eller skade». Å unnlate å sikre barn i bil, vil klart være i strid med denne bestemmelsen.

Det regelverket som i de fleste tilfellene benyttes, er en egen forskrift om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn.

Forskriften sier blant annet:

Der bilbelte er montert, skal barn som er lavere enn 150 cm. bruke godkjent sikringsutstyr som er tilpasset barnet eller slikt utstyr i kombinasjon med ordinært bilbelte (§ 1 annet ledd b)

 • Der bilbelte ikke er montert er det forbudt å transportere barn under 3 år mens barn eldre enn 3 år men lavere enn 150 cm., ikke kan transporteres i forsetet (§ 1 annet ledd d)
 • I buss skal barn under 3 år bruke godkjent sikringsutstyr som er tilpasset barnet. Hvis ikke slikt utstyr er tilgjengelig, skal ordinært bilbelte benyttes på egnet måte. Det samme er tilfellet med barn som er 3 år eller eldre. (§ 1 tredje ledd b)
 • Fører av motorvognen er ansvarlig for at passasjerer under 15 år bruker bilbelte i.h.t. reglene over. Ved brudd på disse vil føreren kunne bli ilagt gebyr. Passasjer som har fylt 15 år, er selv ansvarlig for riktig bruk og kan bli ilagt gebyr ved overtredelse.

Publisert: 16. august 2021

Sist oppdatert: 30. november 2023

Janne Pedersen,

Les også


Fant du det du lette etter?