Slik unngår du viltpåkjørsel

Nær 8 000 elg, hjort og rådyr blir påkjørt og drept hvert år. Risikoen for å møte vilt på veien er størst om høsten, så ta fareskiltene på alvor! Dette gjør du dersom uhellet er ute.


elg løper i snø
Pass på elgen: Tilpass farten etter føret og følg godt med i terrenget for å unngå viltpåkjørsel. © NAF

Unngå viltpåkjørsel:

 • Ta varselskilt for vilt på alvor. Skiltene varsler en reell fare.
 • Senk farten på strekninger med fare for vilt.
 • Søk med blikket i sideterrenget, og se etter spor i snøen.
 • Hjortedyr kommer sjelden alene. Kommer ett dyr, så se etter de andre.

Viltpåkjørsel: Pass deg for elgen, den passer seg ikke for deg!

Ta varselskiltene på alvor

Det er vanlig med varselskilt med bilde av elg eller hjort i Norge, og de må alltid tas på alvor. Tall fra SSB viser at 7 700 elg, hjort og rådyr ble påkjørt sesongen 2019/2020. Det er om høsten flest påkjørsler skjer.

Fareskiltene er satt opp der det er kjente dyretråkk. Underskiltet viser hvor lang strekning faren gjelder. Å holde fartsgrensen kan faktisk være for høy fart på slike strekninger. Treffer du dyret med bare 10 kilometer lavere fart, kan det redde liv.

«

Faren for å kjøre på vilt en stor bekymring mange steder i landet. Hele 63 prosent i de mest spredtbygde strøkene oppgir at viltpåkjørsler er en bekymring på deres hverdagsreiser.

Vær også ekstra oppmerksom når du kjører i grålysningen om morgenen eller i skumringen om kvelden. Da vandrer hjortedyr mest. Dyrene kan komme brått på og i stor fart ut i vegen. Derfor er det viktig å søke med blikket i sideterrenget etter tegn på dyr.

Hvis du risikerer å kjøre på dyret, så skal du bremse så hardt du kan og prøve å styre unna hvis det er mulig. Det kan være lurt å trene på unnamanøver på en øvingsbane.

elg varselskilt langs vei
Varselskilt: Det er viktig å ta varselskiltene for vilt på alvor. © NAF

Vær ekstra oppmerksom:

 • På brøytet vei. Der er det lettere å bevege seg for dyrene.
 • På saltede veier. Der er det mat for dyrene om vinteren.
 • I grålysningen om morgenen, og i skumringen om kvelden. Da vandrer dyrene mest.

Mye snø og salt gjør at elgen trekker til veiene

Når det er mye snø, trekker dyr ned mot veier som er brøytet. Det gjør de rett og slett fordi det er lettere å ta seg frem uten for mye energibruk. Dyrene vil også bevege seg mer når det er svært kaldt.

Høye brøytekanter kan gjøre at dyret oppfører seg på en uventet måte, som å hoppe over brøytekanten og ut i veien for så å bli skremt av bilen. Da kan dyret finne på å løpe bortetter veien, i stedet for å klatre over brøytekanten på den andre siden. Brems ned til lav hastighet og la dyret finne et egnet sted for å komme seg ut av veien.

Salt er en viktig næringskilde som det er mangelvare på i naturen. Derfor bør du være oppmerksom på at dyr kan stå i og ved saltede veier.

Små dyrefamiler

Hjortevilt holder ofte sammen i små familieflokker på vinteren. Ser du et dyr krysse veien, er det stor sjanse for at det kommer flere. Da er det viktig at du ikke blir så fokusert på den ene dyret du har unngått, at du i stedet treffer det neste dyret som kommer.

Medlemsfordel

Utsatt for en bilulykke?

Som NAF-medlem kan du ta kontakt med oss dersom du sliter med oppgjør eller skader etter en trafikkulykke. Vi hjelper deg med personskadeerstatning.

Varsle om ulykken!

Du skal alltid varsle om ulykken, selv om du tror dyret er uskadd. Skadde dyr lider, og det er derfor viktig at dyret blir funnet så raskt som mulig. Vær oppmerksom på at du risikerer avkortning på forsikringen og bonustap dersom ulykken ikke rapporteres og registreres.

Dette skal du gjøre ved viltulykke:

 • Ta på refleksvest og sikre skadestedet.
 • Ring politiet på 02800. (Ved personskade ring også 113).
 • Bruk merkebånd, en plastpose eller annet, og marker stedet dyret forlot veien.
 • Følg aldri etter skadet vilt. Viltet kan angripe, og dine spor kan ødelegge for søkshunden.
 • Avliv aldri større dyr. Den avgjørelsen tas av viltnemnda eller politiet.

Publisert: 12. juli 2021

Sist oppdatert: 6. februar 2024

Janne Pedersen,

Les også


Fant du det du lette etter?