Hva skal du gjøre ved trafikkuhell og trafikkulykker?

Alle som er innblandet i eller kommer over en trafikkulykke er forpliktet til å stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade.


Dame har satt ut varseltrekant etter trafikkulykke
Foto: Eirik Aspaas / © NAF

Kort fortalt:

 • Stans, og ta på deg refleksvest.
 • Skaff oversikt og sikre skadestedet.
 • Er det personskade involvert – gi livreddende førstehjelp.

Hjelp personer og dyr som er kommet til skade

Denne plikten gjelder for alle som kommer til et skadested. Den som bevisst passerer eller reiser i fra et skadested uten å hjelpe, kan i ytterste konsekvens straffes med fengsel.

De som er innblandet i et trafikkuhell har også plikt til å oppgi navn, adresse og registreringsnummer på kjøretøyet. Hvis bilen er lånt eller leid, skal også eierens navn og adresse oppgis.

Dette gjør du ved trafikkulykke med personskade:

Medlemsfordel

Utsatt for en trafikkulykke?

Meld fra om mulig personskade, og oppsøk lege eller andre behandlere. Vi kan hjelpe deg om du har krav på personskadeerstatning.

Advokat i NAF hjelper medlemmene

Bilde av digital skademelding
Skademelding: Vår digitale skademelding er gratis å bruke og er tilgjengelig for alle som har vært i trafikkuhell. Foto: Eirik Aspaas. Foto: Eirik Aspaas / © NAF

Dette gjør du ved trafikkuhell uten personskade:

 • Sett på varselblink.
 • Ta på refleksvest, husk at egen sikkerhet går foran.
 • Sikre skadestedet blant annet med varseltrekant.
 • Er du usikker på om politiet bør varsles, bør du varsle dem. Du kan ringe politiet på 02800 i stedet for på 112 hvis det ikke dreier seg om akutt nød. Husk at promillekjøring eller andre forseelser er en politisak selv om ingen er skadet.
 • Noter navn og telefonnummer til vitner.
 • Ta bilder.
 • Skriv skademelding.

Ved en ulykke i trafikken, kan du også måle;

 • avstander til fortau, skilter og lignende.
 • veibredde.
 • lengde på bremsespor.

Flytt gjerne også kjøretøyene slik at annen trafikk kan passere.

Publisert: 16. november 2022

Sist oppdatert: 30. november 2023

Marianne Søhagen og Jens Christian Riege,

Les også


Fant du det du lette etter?