Dame har satt ut varseltrekant etter trafikkulykke

Hva skal du gjøre ved trafikkuhell og trafikkulykker?

Alle som er innblandet i eller kommer over en trafikkulykke er forpliktet til å stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade.

Foto: Eirik Aspaas / © NAF

Kort fortalt:

 • Stans, og ta på deg refleksvest.
 • Skaff oversikt og sikre skadestedet.
 • Er det personskade involvert – gi livreddende førstehjelp.

Hjelp personer og dyr som er kommet til skade

Denne plikten gjelder for alle som kommer til et skadested. Den som bevisst passerer eller reiser i fra et skadested uten å hjelpe, kan i ytterste konsekvens straffes med fengsel.

De som er innblandet i et trafikkuhell har også plikt til å oppgi navn, adresse og registreringsnummer på kjøretøyet. Hvis bilen er lånt eller leid, skal også eierens navn og adresse oppgis.

Dette gjør du ved trafikkulykke med personskade:

Medlemsfordel

Utsatt for en trafikkulykke?

Meld fra om mulig personskade, og oppsøk lege eller andre behandlere. Vi kan hjelpe deg om du har krav på personskadeerstatning.

Dame prater med mann

Bilde av digital skademelding
Skademelding: Vår digitale skademelding er gratis å bruke og er tilgjengelig for alle som har vært i trafikkuhell. Foto: Eirik Aspaas. Foto: Eirik Aspaas / © NAF

Dette gjør du ved trafikkuhell uten personskade:

 • Sett på varselblink.
 • Ta på refleksvest, husk at egen sikkerhet går foran.
 • Sikre skadestedet blant annet med varseltrekant.
 • Er du usikker på om politiet bør varsles, bør du varsle dem. Du kan ringe politiet på 02800 i stedet for på 112 hvis det ikke dreier seg om akutt nød. Husk at promillekjøring eller andre forseelser er en politisak selv om ingen er skadet.
 • Noter navn og telefonnummer til vitner.
 • Ta bilder.
 • Skriv skademelding.

Ved en ulykke i trafikken, kan du også måle;

 • avstander til fortau, skilter og lignende.
 • veibredde.
 • lengde på bremsespor.

Ved mindre trafikkuhell, kan også gjerne kjøretøyene flyttes, slik at annen trafikk kan passere. Ved alvorlige forhold, må du la kjøretøyene stå, da politiet vil foreta en åstedsundersøkelse.

Publisert: 28. mars 2024

Marianne Søhagen og Jens Christian Riege,

Les også


Fant du det du lette etter?