0

Test av lading: Polestar 2 LR Single Motor

Polestar 2 brukte så vidt under 40 minutter på å lade fra 7 til 80 prosent på sommeren. På vinteren ladet vi fra 5 til 80 prosent på 43 minutter.

Ladeeffekt (kW) vinter (5-80%)
Ladeeffekt (kW) sommer (7-80%)

Slik hurtiglader Polestar 2 Long Range Single Motor

Polestar 2 lader med CCS-kontakt, og skal bruke 35 minutter på å lade 10 til 80 prosent, ifølge produsenten. Den høyeste effekten Polestar 2 skal lade med er oppgitt å være inntil 155 kW.

Polestar har lagt inn mulighet for forvarming av batteriet før hurtiglading. Dette sikrer varmt batteri før lading - og dermed raskere lading. Ved å plotte inn ladestasjonen som en destinasjon i Google Maps integrert i bilen, starter bilen automatisk forvarming av batteriet når du nærmer deg ladestasjonen.

Under sommertesten brukte vi 39 minutter og 58 sekunder på å lade fra 7 til 80%. Da hadde vi mottatt 62,8 kWt. Den høyeste effekten vi målte var 149 kW ved 17%. Den gjennomsnittlige ladeeffekten var 95 kW. Sommertesten ble utført i temperatur på 15 grader.

På vinteren brukte vi 43 minutter og 41 sekunder på å lade fra 5 til 80%. Da hadde vi mottatt 63,2 kWt. Høyeste effekt vi målte var 154 kW ved 18%. Den gjennomsnittlige ladeeffekten var 85 kW. Vintertesten ble utført i temperatur på 0 grader.

Ladetesten

Ladetesten blir gjort etter at bilene har kjørt aktivt på motorvei i to timer. De har så kjørt rett til ladestasjonen, uten å stå i kø og vente på plass.

  • Vi tester hvor raskt bilene lader fra 10 til 80 prosent.
  • Vi måler høyest og gjennomsnitlig effekt av det bilen mottar.

Slik gjør vi utregningene

Utregningene for kostnader knyttet til lading er beregnet ut ifra ladekurven og forbruket registrert under elbiltesten. Prisene forutsetter at batteriet lades fra under 10 prosent og er så driftsvarmt som mulig.


Les også


Fant du det du lette etter?