Slik bruker du startkabler riktig

Feil bruk av startkabler kan ødelegge elektronikken i nyere biler. Vår oppfordring er; bruk startkabler med overspenningsvern!


Bildet viser en mann som fester batteriklemmene til startkabler på bilbatteriet sitt.
Bruk startkabler i riktig rekkefølge. Foto: Eirik Aspaas

Kort fortalt:

  • Sørg for at tenningsnøklene i begge bilene ikke står i.
  • Startkablene må fortsatt være tilkoblet en stund bilen har fått starthjelp.
  • Startkablene må frakoples i omvendt rekkefølge i forhold til hvordan de ble montert.

Hvordan bruke startkabler?

Av og til går man tom for strøm, og får hjelp av en hyttenabo eller forbipasserende som har startkabler liggende i bilen. Vi har laget noen viktige tips til deg som trenger starthjelp.

Punkt 1 til 4 er rekkefølgen for påkopling av startkabler, mens punkt 5 til 8 er rekkefølgen for demontering av startkabler etter at startforsøket er gjort.
Forklaring:.

Slik bruker du startkabler i riktig rekkefølge:

  1. Ved påkobling av startkabler hvor en bil har et tomt batteri vil det oppstå gnister når siste kabelklemme nr. 4 blir satt på (se tegning). I dette gnistøyeblikket kan det oppstå opp i mot 3000 volt overspenning (transienter) som igjen er en fare for elektronikken i bilen.
  2. Ved påkobling av startkabler skal for all sikkerhets skyld tenningsnøklene til begge bilene fjernes fra tenningslåsen. Dette for å være sikker på at nøklene ikke er i en slik posisjon som gjør at tenningssystemet «står åpent».
  3. Ved påkobling skal siste kabelklemme nr. 4 (se tegning) kobles til gods, dette punktet må være av god metallisk kontakt, så langt unna batteriet som mulig. Grunnlaget for dette er at i et utladet batteri kan det ha dannet seg knallgass som igjen kan være med på å lage en eksplosjon hvis det gnistrer når kabelklemme nr. 4 blir satt på og kabelklemma er for nær batteriet.
  4. Når startkablene er montert på begge bilene skal den hjelpende bilen startes først for så å starte den bilen som trenger hjelp.
  5. NB! Den største faren for å skade elektronikken på bilene ved starthjelp er når startkablene skal kobles fra bilene igjen.
    Når bilen med tomt batteri har startet skal startkablene fortsatt være tilkoblet en stund til for å utligne spenningsforskjellen mellom det tomme batteriet og det hjelpende batteriet. Dette for at det ikke skal oppstå gnister/overspenning ved demontering når det elektriske systemet «står åpent» etter at bilen som trenger starthjelp har fått startet.

Husk at startkablene skal frakoples i omvendt rekkefølge i forhold til de ble montert.

Publisert: 10. januar 2022

Sist oppdatert: 30. november 2023

Jan Harry Svendsen,

Les også


Fant du det du lette etter?