Slik klager du på verkstedjobben

Ønsker du å klage på verkstedregningen? Les mer om hva du kan kreve hvis du er misfornøyd med en reparasjon, og last ned våre klageskjemaer.


nærbilde av bil på verksted
Dine krav: Som forbruker har du flere rettigheter dersom verkstedet utfører et mangelfullt eller forsinket reparasjonsarbeid. © NAF

Slik kan NAF Advokat hjelpe deg med reklamasjon

 • Vi kan forklare dine rettigheter etter at du har hatt bilen på verksted og hjelper med saker hvor man er uenig i pris, verkstedet har påført skade på bilen eller feilen ikke er reparert.
 • Våre teknikere kan gi rådgivning om hva som kan anses som et fagmessig arbeid, vanlig pris osv.
 • Du kan sende inn saken for en konkret vurdering.
 • Hvis du har et krav, kan vi ta kontakt med verkstedet på vegne av deg
 • Er det ikke mulig å komme til en løsning, kan vi ta saken videre til retten.
Få hjelp av våre advokater

Slik reklamerer du til verksted

For å unngå påstand mot påstand senere om hva som er avtalt med hensyn til priser, reparasjonstidens lengde, hva som skulle repareres m.m. anbefaler vi at reparasjonsavtaler bekreftes skriftlig.

Hvis du mener verkstedet har gjort en feil, anbefaler vi å reklamere skriftlig til verkstedet. Avslår verkstedet kravet, vil du kunne utbedre ved et annet verksted. Vi anbefaler i så fall at verkstedet varsles om dette på forhånd og gis en frist til å endre sitt standpunkt.

Utbedres mangelen ved et annet verksted er det også viktig at du sikrer bevis for feilen for eksempel ved å ta vare på deler eller eventuelt ved å få bekreftet feilen og årsaken til denne fra annet verksted eller annen fagteknisk kompetanse.

Reklamasjonsmaler

Vi har samlet en rekke maler for å gjøre reklamasjonsprosessen enklere for deg. Du kan laste ned våre klageskjemaer nedenfor:

Mangel

Et verksteds hovedforpliktelse består ifølge håndverkertjenesteloven å utføre et oppdrag i samsvar med de krav avtalen og loven oppstiller. Når det gjelder de lovfestede krav, er det sentrale at oppdraget skal utføres "fagmessig". Hva som er fagmessig utførelse av reparasjonen, må i utgangspunktet vurderes ut fra det en erfaren og dyktig fagmann på området anser som riktig for den aktuelle tjenesten.

En mangel foreligger hvis tjenesten ikke fører til det resultat som forbrukeren har rett til å kreve eller som ellers er avtalt, for eksempel hvis arbeidet er dårlig utført, tjenesteyteren har gitt dårlig veiledning til forbrukeren, materialer er av dårlig kvalitet eller lignende. Les mer om reklamasjon hos forbrukerrådet.

Forsinkelse

En reparasjon er forsinket hvis den ikke blir avsluttet i rimelig tid eller innen avtalt tid, eller den ikke følger framdriften etter fastsatte frister. Svært ofte er det ikke gjort noen nærmere avtale og det kan derfor være vanskelig å dokumentere at det foreligger en forsinkelse. Vi anbefaler derfor at rearasjonsavtalen bekreftes skriftlig.

Vi hjelper deg!

Er du misfornøyd med et reparasjonsarbeid? Våre NAF advokater bistår med juridisk og teknisk rådgivning døgnet rundt og kan hjelpe deg med å klage på verkstedregningen.

Advokat i NAF hjelper medlemmene

Hva kan du kreve ved mangel eller forsinkelse?

Håndverkertjenesteloven gir deg flere rettigheter hvis det foreligger en mangelfull eller forsinket verkstedstjeneste. Nedenfor finner du en oversikt over de enkelte kravene:

 1. Holde tilbake betaling
  Ved mangler og forsinkelser kan du holde tilbake så mye av betalingen at det sikrer dine krav som følge av mangelen/forsinkelsen.
 2. Retting
  Det vanligste er å kreve at verkstedet retter/reparerer mangler ved reparasjonen. Rettingen skal skje innen rimelig tid, og for tjenesteyterens regning.
 3. Kreve tjenesten utført
  Ved forsinkelser kan du fastholde avtalen, og kreve at verkstedet gjør som avtalt. Hvis dette påfører verkstedet urimelige kostnader eller ulemper, kan du likevel ikke kreve det.
 4. Prisavslag
  Dersom en mangel ikke rettes innen rimelig tid, kan du kreve prisavslag som tilsvarer kostnadene med å få mangelen rettet. Hvis mangelen har liten betydning og kostnadene ved retting blir urimelig høye, kan det være at prisavslaget blir satt ned.
 5. Heving
  Du kan heve hele avtalen dersom formålet med tjenesten har blitt vesentlig forfeilet som følge av mangelen eller det foreligger en forsinkelse av vesentlig betydning. Tjenesteyteren har da ikke krav på betaling, men hvis mulig skal du levere tilbake materialer, dvs. for eksempel at gamle deler hvis mulig settes tilbake. Hvis alt ikke kan leveres tilbake, kan tjenesteyteren i gitte situasjoner ha krav på et rimelig vederlag for dette.
 6. Erstatning
  Du kan kreve erstatning for det økonomiske tapet du blir påført som følge av en forsinkelse eller mangel, med den begrensning at tjenesteyteren ikke vil være ansvarlig hvis tapet skyldes en hindring som lå utenfor hans kontroll.

Reklamasjonsfrister

Reklamasjon bør gjøres skriftlig til verkstedet. Du plikter å kontrollere reparasjonen, slik at mangler blir oppdaget så fort som mulig. Du må alltid klage innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.

I tillegg gjelder en absolutt reklamasjonsfrist på 2 år fra oppdraget ble avsluttet. Hvis resultatet av tjenesten er ment å vare vesentlig lenger enn 2 år, er fristen 5 år. Les mer hos forbrukerrådet.

Publisert: 20. oktober 2022

Sist oppdatert: 6. februar 2024


Les også


Fant du det du lette etter?