Bilde av en bil i en tunell med sterke kjørelys.

Vet du hvilke lys bilen din har?

I Norge er det påbudt å kjøre med kjørelys, mens i dagslys trenger ikke baklysene være tent. Her er bilens lys og krav.

Foto: Eirik Aspaas

Bilens lys og krav:

Nærlys

 • Du kan kun ha to nærlys.
 • Du kan bruke nærlysene samtidig med fjernlysene, men du kan ikke bruke nærlysene sammen med tåkelys.

Kjørelys

 • Bilen skal ha to lykter foran som gir hvitt eller gult kjørelys. Som kjørelys kan benyttes: Nærlys, nærlys med redusert spenning, særskilt godkjente lykter eller lykter for kurve-/tåkelys.
 • Lyktene kan være koplet slik at de automatisk er tent når motoren er i gang. Tenning av kjørelyset kan også skje ved at bilen settes i bevegelse.
 • Ved bruk av kjørelys er det ikke påkrevd at baklysene er tent, så på en del biler er baklysene slukket når en benytter automatisk kjørelys. Det er førers ansvar å sørge for at riktig lys til enhver tid er tent. Ved kjøring inn i for eksempel tunnel eller i tåke skal baklys være tent. Bli derfor kjent med hvordan dine kjørelys er koblet.

Fjernlys

 • Det er ikke lengre et krav til parvis montering av lykter.
 • Heller ikke krav til maksimal lysstyrke.
 • Krav til e-merking.
 • Monteringen skal være symmetrisk og ikke sjenerende for fører.
 • Lyktene skal være innstilt slik at de belyser vegbanen minst 100 meter fremover.

Medlemsfordel:

Få 10% på service og reparasjon

Våre NAF-sentre er åpne for alle, og som NAF-medlem får du en ekstra fordel, når du fikser bilen din hos oss.

Ekstra fjernlys

 • Du kan montere så mange ekstralys du vil, så lenge de er monteres symmetrisk om bilens langsgående midtlinje. Det er ikke lenger krav om parvis montering, begrensning i antall ekstralys eller lysstyrken fra disse.
 • Har du en eldre bil med dårlige lys eller kjører ofte der det ikke er gatelys – kan det være en fordel å montre ekstralykter på bilen.

Tåkelys (kurvelys)

Kurve- og tåkelys skal i utgangspunktet brukes ved tett tåke, eller på spesielt svingete og uoversiktlige veistrekninger:

 • Du har ikke lov til å ha mer enn to tåkelys.
 • Du kan bruke tåkelysene som kjørelys på dagtid.
 • Du kan ikke bruke;
  tåkelysene sammen med nærlysene.
  fjernlysene samtidig som du bruker tåkelysene, bortsett fra kurvekjøring i lav hastighet (10–20 km/t).
Liten elbil med to avslåtte baklykter.
Retningslys: Bilen skal ha minst to lykter foran, minst to bak og minst en på hver side som gir oransje, blinkende retningslys. © NAF

Parkeringslys

 • Personbiler skal kun ha to lykter foran som gir hvitt parkeringslys. Du kan ikke bruke parkeringslyspærer i ettermonterte lys hvis de ordinære parkeringslysene samtidig er tent.
 • Skal alltid lyse når fjernlys, nærlys, baklys, lys for kjennemerke, hjelpefjernlys, kurve/-tåkelys markeringslys eller tåkebaklys er tent.
 • Bakgrunnen for at parkeringslys brukes er at andre trafikanter skal få et varsel om at bilen er parkert. Brukes andre lystyper i disse situasjonen vil det kunne være vanskelig for andre trafikanter å se personer som stiger inn eller ut av bilen.

Retningslys

 • Bilen skal ha minst to lykter foran, minst to bak og minst en på hver side som gir oransje, blinkende retningslys.
 • Retningslys skal være sammenkoplet med kontrollampe og/eller lydsignal som skal kunne sees og/eller høres fra førerens plass, og tre i funksjon samtidig med retningslysene og vise om disse fungerer korrekt.

Nødsignallys

 • Bilen skal ha minst to lykter foran, minst to bak og eventuelt minst en på hver side som gir oransje, blinkende nødsignallys.
 • Når nødsignallyset er i funksjon, skal enten alle lyktene blinke samtidig eller fremre lyktepar skal blinke vekselvis med det bakre.
 • Dersom nødsignallyset kan settes i funksjon mens bilen er i bevegelse, skal det være sammenkoplet med egen kontrollampe og/eller lydsignal som skal kunne sees og/eller høres fra førerens plass, og tre i funksjon samtidig med nødsignallysene.

Refleks

 • Bilen skal ha minst to røde refleksanordninger bak.

Markeringslys

 • To lykter foran som gir hvitt lys.
 • Lyktene skal være koplet slik at de alltid lyser når fjernlys, nærlys, parkeringslys, baklys, lys for kjennemerke, hjelpefjernlys, kurve-/tåkelys, tillatte markeringslys, arbeidslys eller tåkebaklys er tent.

Baklys

 • Når du kjører bil er det ikke påkrevet at baklysene er tent, men du som fører må sørge for at riktig lys er aktivisert når det blir mørkt.
 • Ved kjøring inn i f.eks. tunnel skal baklys være tent. Et lite tips er å sette lysbryteren i auto-posisjon, slik at baklysene tennes automatisk.

Bremselys

 • Personbil og varebil med lukket godsrom registrert etter 1. oktober 1999 (UN reg no.7) skal ha midtmontert høytsittende bremselys, altså 3 bremselys.
 • Personbiler registrert før oktober 1999 (kjøretøyforskriften) er det kun krav til 2 bremselys bak.
  • Ettermonterte bremselys som blinker eller på andre måter forstyrrer medtrafikanter, er ikke tillatt.
  • Dersom det benyttes en ekstra lykt for stopplys, skal den være midt montert, og den må, når den betraktes rett bakfra, være plassert høyst på bilens tak, og ikke lavere enn 15 cm under bakvinduets nedre kant.
Nærbilde av frontlykter på bilen med kjørelys på.
Kjørelys: Bilen skal ha to lykter foran som gir hvitt eller gult kjørelys. Foto: Eirik Aspaas / © NAF

Lys for kjennemerke

 • Bilen skal ha lykt(er) bak som gir hvitt lys for kjennemerke.
 • Lykten(e) skal være koplet slik at den (de) alltid lyser når fjernlys (unntatt ved bruk av lyshorn), nærlys, parkeringslys, baklys, hjelpefjernlys, kurve-/tåkelys, markeringslys, arbeidslys eller tåkebaklys er tent.

Sidemarkeringslys

 • Bilen kan ha to lykter som gir gult markeringslys til hver side. Det er ikke tillatt å kjøre med eksempelsvis blått lysskimmer under bilen.

Mer utfyllende og detaljerte data kan du lese hos Lovdata.

Publisert: 2. september 2022

Sist oppdatert: 6. juni 2024

Tom Andre Nilsen,

Les også


Fant du det du lette etter?