Derfor må du ha bombrikke i elbilen

Elbiler passerer gratis eller med rabatt i bomringer i hele Norge. Men skal du få rabattavtaler og fordeler må du skaffe AutoPASS-brikke.


skilt til bomring
© NAF

Relaterte saker

Kort fortalt om elbil og bombrikke

  • Har du elbil må du ha brikke for å få rabatt
  • Passerer du bomringer uten brikke får du faktura med standardpris
  • Uten brikke gjelder heller ikke timesregelen for passeringer av flere bomsnitt i byene.

Hvorfor har elbilen passert gratis?

Ett av insentivene for å få flere til å skifte ut bensin- og dieselbiler med en elbil, har vært gratis passering av bomringer og ferjer i Norge.

Prisene og antallet bomringer, eller bomsnitt, kan virke uoversiktlig i byene, men hensikten har vært et mer finmasket og rettferdig nett av bomsnitt. Kort fortalt: Flere bomsnitt gir ofte lavere priser ved passering.

NAF er mot bompenger som øremerket finansieringskilde, men vi tar ikke opp dette i denne artikkelen.

Hvorfor må elbiler ha bombrikke?

Man skulle tro at elbiler, som i Norge har unike nummerskilt, automatisk skulle få rabatt ved passering av bomringer. Men slik er det ikke alle steder.

Mange steder er det bombrikken som forteller bomringen at det er en elbil, og at det gjelder egne takster.

Har du elbil og passerer bomsnitt uten AutoPASS-brikke vil du faktureres uten rabatter på flere steder.

Etter at elbilistene begynte å betale bompenger i Oslo, trenger du ikke lenger bombrikke i bilen, men det er lurt å ha – slik at du får 20 prosent rabatt, og Fjellinjens fordeler månedstak og timesregel.

Kjører du for eksempel gjennom Osloringen i rushtiden uten bombrikke, betaler du 10 kroner, men har du Autopass-avtale får du 20 prosent rabatt og betaler bare 8 kroner.

Må man ha Autopass-brikke på biler?

Nei. Hvis kjøretøyet ditt er registrert på deg som privatperson og brukes privat, trenger du ingen brikke. Men da går du altså glipp av alle fordelene med å bruke brikke. Se avsnitt under.

Unntak: Alle kjøretøyer, norske og utenlandske med tillatt totalvekt over 3.5 tonn som er registrert på foretak, stat, fylkeskommune, kommune eller på annen måte brukes i næringsvirksomhet, må ha bombrikke for å kjøre på norske veier uansett.

Hvorfor bør jeg ha Autopass-brikke?

Selv om elbiler nå flere steder betaler der man tidligere kjørte gratis, er det fortsatt store rabatter for elbiler i forhold til andre kjøretøyer.

Prisene i bomsnittet er mange steder bare noen få kroner for elbil. I tillegg er det halv takst på de fleste ferjesamband.

Dessuten har flere bomringer timesregler. Det betyr at du innen en bestemt tid kan passere flere nærliggende bomsnitt uten å betale. Eksempel: Du kjører til kjøpesenteret og passerer tre bomsnitt, men betaler bare for det ene. Du kjører samme vei tilbake innen en time, men da betaler du ikke en gang til for å komme deg hjem.

Timesreglene gjelder for øvrig alle typer kjøretøyer.

Noen bompengeselskaper har også et «tak» på antall passeringer per måned. Kjører du svært mye gjennom bomringene, blir du belastet for et visst antall passeringer. Etter dette betaler du ikke. Men også denne ordningen forutsetter brikke, og den er først og fremst beregnet på dem som har et svært stort antall passeringer.

Hvor får jeg tak i bombrikke?

Det er flere bompengeselskaper der du kan tegne avtale og skaffe AutoPASS-brikke.

Vårt smarteste tips er å tegne avtale hos bomselskapet som opererer der du bor og kjører mest. I Oslo og Akershus er det Fjellinjen AS som er det naturlige valget, for store deler av Vestlandet er det selskapet Ferde AS som gjelder.

Det er vanlig med et par hundre kroner i depositum for selve bombrikken.

Får jeg elbil-rabatt i alle bompengeselskaper?

Ja. Politikerne har bestemt at elbiler skal betale maksimalt 50 prosent av passeringstaksten. I tillegg har noen selskaper og områder større rabatter for elbiler.

Kan jeg bruke AutoPASS på ferjer?

Ja, delvis. Se etter AutoPASS-symbolet ved ferjeleiet. De fleste ferjer er en del av Autopass, men i to nivåer. Du kan bruke den vanlige Autopass-brikken som en vanlig bomring, eller opprette en egen avtale kalt Autopass ferjekort. For ferjekortet finnes egne rabattordninger, og de kan ikke brukes sammen med rabattordninger som måtte ligge i vanlig Autopass-brikke. Uansett spiller dette liten rolle for elbiler, siden de ikke betaler mer enn maksimalt 50 prosent av billettprisen.

Ferjerabatter med Autopass kan virke forvirrende. Bruker du ferjer mye bør du sjekke nøye med ditt bomselskap og Autopass Ferje. «Autopass for ferje» skal erstatte alle gamle verdi- og rabattkort.

Får jeg rabatt i andre bomselskaper enn der jeg har avtale?

Ja, i prinsippet. I Norge gjelder selvsagt maksimalprisen 50 prosent takst for elbilen i alle anlegg. Men rent prinsipielt vil du få rabatt i Nordland med en brikke fra Fjellinjen i Oslo. Har du en bensinbil med brikke fra Fjellinjen i Oslo får du 20 prosent rabatt i for eksempel Harstadpakken til Troms Bompengeselskap.

For nøyaktig oversikt over rabatter i eget og andre selskaper, sjekk nettsidene til ditt selskap.

Er det bomringer som ikke er automatiske?

Ja. Enkelte ferjer er ikke i AutoPASS-systemet, og på Nasjonal turistveg Atlanterhavsveien er det manuell innkreving av bompenger. Se etter AutoPASS-symbolet på ferjeleiet.

Kan jeg bruke AutoPASS i utlandet?

Ja, delvis. Norge, Sverige, Danmark og Østerrike samarbeider gjennom det de kaller EasyGo.

Du trenger ikke gjøre noe som helst for å bruke brikken i disse landene. Så lenge du har en AutoPASS-avtale i Norge, fungerer den i EasyGo-samarbeidet. Du får faktura fra ditt «hjemmeselskap».

Du kan altså kjøre over Storebæltsbroen og på flere ferjer i Danmark med din vanlige AutoPASS-brikke.

Husk at «elbilrabatten» på minst 50 prosent kun gjelder i Norge.

Her kan du lese mer om EasyGo.

Hva gjør jeg hvis jeg selger bilen eller kjøper ny?

Du må straks melde fra til selskapet du har avtale med om bilene som står i avtalen din selges eller om du har kjøpt ny bil. Lar du en annen kjøre avgårde med bilen din med den gamle brikken i frontruten, er det du som må betale. Bompengeselskapet forholder seg til den som eier brikken og avtalen, ikke hvem som eier bilen.

Kan jeg ha flere biler på samme AutoPASS-avtale?

Ja, det kan du. På denne måten får du én faktura for bilene i husstanden. Men hver bil må ha egen brikke. Du kan ikke ta med deg brikken fra bil til bil.

Sjekk nettsiden til ditt bompengeselskap hvordan du skal registrere flere biler i kundeforholdet ditt.

Kan jeg passere bomringene anonymt?

Nei. Tidligere var det en ordning med «sporfri avtale», men denne ble avviklet fordi den ikke var i tråd med bokføringsregelverket. Bompasseringer må lagres fem år etter utløpet av regnskapsåret.

Hvor skal jeg plassere AutoPASS-brikken i bilen?

Brikken er en såkalt transponder, som kan kommunisere med bomanleggene uten batteri, nærmest som en refleks med navnet ditt på. Derfor bør den stå slik at det er minst mulig hindringer for avlesing.

Mange synes imidlertid at brikken er skjemmende i frontruten, og har eksperimentert med alternative plasseringer under panseret på elbiler, bak paneler i dashbord og annet kreativt. Vi anbefaler montering i frontruten for å være sikker. Bomanlegg har ikke lenger lyssignaler som kvitterer for passering, og for å hindre at kjøretøyet blir avlest uten brikke bør den plasseres mest mulig synlig. Følg anvisningene som følger med brikken og rens ruten godt med spritservietten som følger med.

Hvem eier bompengeselskapene?

AutoPASS er det norske systemet for innkreving av bompenger. Dette selskapet er eid av Statens vegvesen. Bompengeselskapene eies gjerne av fylkeskommuner eller kommuner og skal finansiere samferdselsprosjekter som vei, kollektivtransport og annet.

Mange av nettsidene til bompengeselskapene er dessverre ganske dårlige, men flere av dem beskriver hvilke prosjekter som skal finansieres av den aktuelle bomringen.

Få 15% rabatt på hurtiglading

Med NAF Xtra får du 15 % rabatt på hurtiglading i Norge hos Recharge, Mer, Eviny, Lyse, Circle K, Kople samt Tesla Superchargere.

Illustrasjon av elbil som lader


Publisert: 4. mars 2021

Sist oppdatert: 30. november 2023

Kjersti Stuestøl,

Les også


Fant du det du lette etter?