EU skroter offisiell vintertest av rekkevidden på elbiler

Nye EU-regler setter krav til utslipp fra dekk og bremser og slår fast hvor god kapasitet et elbilbatteri minst skal ha etter fem og åtte år. Men en offisiell vinterrekkevidde er ute av EUs planer.


Elbil kjører i vinterlige omgivelser
© NAF

I desember 2023 ble Europaparlamentet og Det europeiske råd enige om nye regler som skal redusere utslipp fra personbiler, varebiler, busser, lastebiler og trailere.

De nye reglene, kalt Euro 7, skal bidra til overgangen til utslippsfri transport og samtidig holde prisene på kjøretøy for folk og bedrifter på et akseptabelt nivå.

Euro 7 er en standard med minimumsmål som nye biler må oppnå for å bli typegodkjent.

Fordeler for deg med elbil!

Som medlem i NAF får du gode fordeler som forsikring, billån og lading. Vi står også klare for å hjelpe deg med vedlikehold, verkstedtjenester og service.

Illustrasjon av elbil som lader

Skroter offisiell vinterrekkevidde

Tidligere i 2023 kom gladnyheten om at det ble jobbet for å få på plass en offisiell vinterrekkeviddetest (WLTP) av elbiler. Denne testen skulle inngå i Euro 7-standarden.

Men i Euro 7-kravene som nå skal vedtas i EU, er det ikke inkludert en vinterrekkevidde-test av elbiler.

– En offisiell vinter-WLTP ville gitt forbrukerne ny og sammenlignbar informasjon om bilenes egenskaper. Rekkevidde er fortsatt viktig for bilkjøperne, og vi er opptatt av at forbrukerne skal få så god informasjon som mulig om elbilene, sier senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, Nils Sødal.

Mann på bilverksted
Senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, Nils Sødal. © NAF

Skuffet over vinterrekkevidden

I NAFs elbilmonitor, som er gjennomført av Norstat i desember 2023, svarer fire av ti elbilister at de er skuffet over vinterrekkevidden på bilen sin.

– I de verste kuldeperiodene vi har hatt i vinter, halveres rekkevidden på elbilene. Det er ikke alle bilkjøpere forberedt på, sier Sødal.

Selv om det ikke kommer en offisiell test av rekkevidde på vinteren i Euro 7, mener Sødal likevel at forbrukerne trenger denne informasjonen.

– Derfor er testene NAF gjør av vinterrekkevidde viktige, og vi ser at det er informasjon bilkjøperne etterspør. Både forbruk, lading og rekkevidde endres vinterstid, og det setter vi søkelys på i disse testene, sier Sødal.

Dette er El Prix

To ganger i året tester Motor og NAF rekkevidden og ladehastigheten til elbiler i Norge. Testen gjennomføres sommer og vinter, og utvides med nye modeller etter hvert som de kommer på markedet.

Biler i rekke om vinteren
Biler kjører på snødekte fjell.
En elbil får kortere rekkevidde når det er kaldt. © NAF

Krav til batterihelse

Den nye EU-avtalen inkluderer grenser for utslipp av partikler fra bremser og dekk. For bremser blir det krav om maksimalt 3 mg per kilometer for elbiler. For de fleste fossilbiler blir utslippsgrensen for partikler fra bremser 7 mg per kilometer.

Euro 7 setter også krav til holdbarheten til elbilbatterier. Ifølge de nye reglene må et elbilbatteri minimum ha 80 prosent kapasitet etter fem år eller 100.000 kjørte kilometer. Etter åtte år eller 160.000 kilometer skal batteriet ha minst 72 prosent kapasitet.

– De fleste bilprodusenter opererer i dag med en batterigaranti på minst 70 prosent kapasitet etter åtte år eller 160.000 kilometer. Det nye kravet er dermed litt strengere enn dagens praksis, sier bilteknisk rådgiver Tom Andre Nilsen i NAF.

For elektriske varebiler blir kravet 75 prosent kapasitet etter fem år eller 100.000 kilometer, og 67 prosent etter åtte år eller 160.000 kilometer.

Smilende mann i blå skjorte
Bilteknisk rådgiver i NAF, Tom Andre Nilsen. Foto: Kjersti Stuestøl / © NAF

– Euro 7 er betydelig nedskalert

I Euro 7-teksten snakkes det om at hver bilmodell skal komme med et «pass», som skal inneholde informasjon om blant annet utslipp, forbruk, rekkevidde og batterilevetid. Bileiere skal også kunne ha tilgang til oppdatert informasjon om batterihelse.

– Det blir spennende å se hvordan informasjon om batteriets helse og kapasitet skal gjøres tilgjengelig for forbrukeren. Her bør det komme en standardisert løsning, slik at alle bilprodusenter måler batterihelse på samme måte, sier Nilsen.

Han synes det er positivt at forbrukeren skal få tilgang på mer informasjon om bilen og batteriet, men legger ikke skjul på at han totalt sett hadde forventet mer av Euro 7.

– Euro 7 er betydelig nedskalert fra forslaget som lå på bordet. Det som skulle gi store endringer i hvordan man målte og begrenset utslipp, har blitt et ganske konservativt forslag. Testmetoden og utslippskravene fra Euro 6 beholdes, bortsett fra at mindre partikler skal inkluderes i målingene. Det virker som bilfabrikantene i stor grad har fått det slik de ønsket, sier Nilsen.

Enigheten mellom Europaparlamentet og Det europeiske råd er en såkalt foreløpig avtale. De nye reglene vil bli gjeldende først 30 måneder etter at avtalen godkjennes formelt.

Publisert: 18. januar 2024

Kasper Furulund Frøjd,

Les også


Fant du det du lette etter?