Eksperten svarer:

Kan du lade elbilen i tordenvær?

Sommer er høysesong for lynnedslag. Det kan gi utfordringer for lading av elbilen.


Lyn over mørk himmel
Det er store krefter i sving under tordenvær. Foto: Colourbox / © NAF

Vi får en del henvendelser fra medlemmer som lurer på hvordan det er med lading av elbil når det er lyn og torden.

«

Det generelle rådet er å unngå å ha elbilen tilkoblet ladestasjonen under et tordenvær.

Det generelle rådet er å unngå å ha elbilen tilkoblet ladestasjonen under et tordenvær.

Risikoen for lynnedslag i hus, bil eller i nærheten er som oftest ganske lav, men omfanget av skadene kan være alt fra å måtte skru på noen sikringer til omfattende brann.

Om man er så uheldig å oppleve ett lynnedslag, er det viktig å få det elektriske anlegget undersøkt og reparert av en godkjent elektriker.

Snakk med elektriker om overspenningsvern

Et direkte lynnedslag kan ødelegge ladeutstyret eller bilens elektroniske systemer. Imidlertid er de fleste moderne hjem og ladeinfrastrukturer utstyrt med overspenningsvern, som gir en viss beskyttelse mot slike hendelser. Er ladepunkt riktig installert skal det også være overspenningsbeskyttelse i installasjonen.

I områder hvor det er mer vanlig med hyppige lynnedslag er anbefalingen at man kontakter en elektriker for å se om det er noe mer man kan gjøre for å sikre huset, enten med for eksempel lynavleder og/eller at man kan oppgradere med overspenningsvern

Lyn som slår ned på motorveien
Foto: Johner / © NAF

Dette kan skje hvis lynet slår ned

Overspenning:

Lynnedslaget kan danne en kraftig elektrisk overspenning i det elektriske anlegget. Det er ikke bare direkte lynnedslag i boligen som kan resultere i dette, overspenningen kan også komme fra utsiden av huset via det elektriske nettet.

Slike overspenninger kan skade elektronisk utstyr, som TV-er, datamaskiner, hvitevarer og annet elektronisk utstyr som er koblet til strømnettet. Dette kan resultere i permanent ødeleggelse av utstyret.

Skade på elektriske komponenter:

Lynnedslaget kan også skade komponentene i det elektriske anlegget, for eksempel sikringer, ledninger, brytere, stikkontakter og brytere. Dette kan føre til behov for reparasjon eller utskifting av disse komponentene.

Brannfare:

Lynnedslag kan føre til brann i det elektriske anlegget eller bygningsmaterialene.

Skade på sikkerhetsutstyr:

Lynnedslag kan også skade sikkerhetsutstyr i det elektriske anlegget, for eksempel jordfeilbrytere eller overspenningsvern. Dette kan svekke beskyttelsen av elektriske systemer og øke risikoen for elektriske feil eller brann.

Skade på strømnettet:

I noen tilfeller kan lynnedslag påvirke strømnettet utenfor huset. Dette kan føre til strømbrudd eller skade på transformatorer eller kraftlinjer, som igjen kan påvirke strømtilførselen til huset.

Fordeler for deg med elbil!

Som medlem i NAF får du gode fordeler som forsikring, billån og lading. Vi står også klare for å hjelpe deg med vedlikehold, verkstedtjenester og service.

Illustrasjon av elbil som lader

Publisert: 26. juni 2023

Sist oppdatert: 1. juni 2024

Jan Tore Gjøby,

Les også


Fant du det du lette etter?