Disse er mest skeptiske til elbil

Over halvparten av bileiere sier at deres neste bil blir elektrisk, men ikke alle er helt klare til å velge elbil ennå.


Polestar
Foto: Jon Terje Hellgren Hansen / © NAF

54 prosent av alle bileiere i Norge sier at deres neste bil skal være en elbil. Det viser nye tall fra en Norstat-undersøkelse gjennomført for NAF.

- Pilene peker bare én vei nå. Interessen for elbil er økende, og det ser vi både i disse tallene og i salgstallene for elbiler. Det er ventelister på nye elbiler, og det omsettes rekordmange brukte elbiler, sier Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF, Norges Automobil-Forbund.

Så langt i år er det kjøpt og solgt 56 000 brukte elbiler, og 60 000 nye elbiler. Elbiler utgjør nå 17 prosent av bruktmarkedet og 78 prosent av alle nye biler solgt.

Dobbelt så høy elbilinteresse i byene

Selv om interessen for elbil gjennomgående er høy, så er det likevel store geografiske forskjeller. Andelen som skal ha elbil som sin neste bil er dobbelt så høy i sentrale strøk som i Distrikts-Norge.

- I Oslo og kommunene rundt Oslo sier nær to av tre, 64 prosent, at deres neste bil skal være en elbil. Men i de aller mest spredtbygde strøkene er det kun én av tre, 33 prosent, som sier det samme, forklarer Braadland. - Dette betyr at bilparken i sentrale strøk vil byttes ut i et svært høyt tempo i de kommende årene, sier han.

Les også: Så mye billigere er elbil i bomstasjoner og på ferger

Eldre mindre positive til elbil

Det er fortsatt noe elbilmotstand å spore, spesielt blant eldre bileiere. Blant de over 60 år svarer 12 prosent at de er «svært uenige» i påstanden om at «min neste bil skal være en elbil». Landsgjennomsnittet er ni prosent. Om man legger til andelen som sier svarer «uenige» i at deres neste bil skal være elbil svarer hver femte bilist over 60 år, - 19 prosent, at deres neste bil ikke blir en elbil. Folk i 30-årene er de mest positive.

Resultatene bygger på en landsrepresentativ undersøkelse utført av Norstat på vegne av NAF gjennomført i mai 2022. 1103 personer har svart på spørsmålene.

Inndelingen er gjort etter SSBs sentralitetsindeks.

Grupperingen etter sentralitet er utarbeidet av SSB og gir et mål på en kommunes sentralitet, basert på avstander til arbeidsplasser og servicetilbud. Mest sentrale strøk (kategori 1) er Oslo og enkelte omkringliggende kommuner. Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Fredrikstad mfl. tilhører sentralitetsgruppe 2. Noen eksempler på de mest perifere kommunene (kategori 6) er Gratangen, Dyrøy, Ulvik, Lavangen, Beiarn, Moskenes og Hasvik.

Publisert: 19. august 2022

Sist oppdatert: 30. november 2023

Kasper Furulund Frøjd,

Les også


Fant du det du lette etter?