Skal biler forbys i byen?

Bompengene stiger, parkeringsplasser kuttes og storbyer stenger gater for bilister. Er det elbilen som blir redningen for alle som kjører bil i by – eller må den også bort?


Blå Cupra born i rundkjøring.
Cupra Born. Foto: TOMM W. CHRISTIANSEN / © NAF

Mens lokalvalget nærmer seg, kjemper vi for at du skal kunne bruke bilen til det du trenger i hverdagen.

Motstanden mot bil i byene vokser, med høyere bompenger, færre parkeringsplasser og flere stengte gater. Dette til tross for at personbilen beveger seg i rekordfart mot nullutslipp.

Bilen er for mange familier helt nødvendig for å få logistikken til å gå opp i en travel hverdag, med jobb, barnehage, skole, innkjøp, fritidsaktiviteter og besøk til familie. Dette er også tilfellet for mange familier som bor i byene.

Er målet at bilistene skal presses helt ut av byene? Eller kan elbilen bli redningen for bil i by?

Det var temaet for debatten arrangert av NAF, Bilimportørenes Landsforening og Norges Bilbransjeforbund i Arendalsuka onsdag.

Debattpanelet bestod av stortingsrepresentant og Oslo Ap-leder Frode Jacobsen, stortingsrepresentant Morten Stordalen (Frp), energipolitisk talsperson Einar Wilhelmsen (MDG) og bystyrerepresentant i Kristiansand, Amalie Gunnufsen (H).

Bil en nødvendighet for mange

I NAFs undersøkelse Trafikantbarometeret har over 4000 nordmenn svart på hvordan de reiser i hverdagen. De områdene med størst utvikling de siste årene er Oslo-området og Tromsø, hvor man ser ulike trekk.

I Tromsø går bilbruken klart ned fra 2019 til 2023, mens Oslo og Akershus øker bilbruken fra 2019 til i dag. Ser man på Oslo by for seg, er bilbruken betydelig lavere enn i de andre byene. Der bruker rundt 40 prosent bil på hverdagsreisen.

– I Trondheim har vi 64 prosent, Bergen og Stavanger 75 prosent og Tromsø 68 prosent. Dette er høye tall og forteller oss at bil fortsatt er en nødvendighet for mange, sier NAFs pressesjef Ingunn Handagard.

Elbil redningen

Trafikktallene over hvilke biler som passerer gjennom bomringene viser at det i høy grad er elbil folk i byene kjører.

– Andelen elbiler gjennom bomringene ligger jevnt over noe høyere enn elbilandelen i de ulike byområdene. Så dette kan tyde på at elbilen er redningen for folk i byene for å få hverdagen til å gå opp, sier Handagard.

Publisert: 16. august 2023

Sist oppdatert: 30. november 2023

Kasper Furulund Frøjd,

Les også


Fant du det du lette etter?