Så ny ladetrend i sommer

Tidligere somre har vi hørt mye om kø og kaos ved ladestasjonene, men i år har det vært mindre snakk om dette. Stemmer det at det har gått bedre på ladestedene i år, og hva er i så fall årsaken?


En mann lader opp en elbil på ladestasjonen.
© NAF

– Stort sett melder operatørene om mindre kø enn foregående år. Unntaket her er Ionity, men de melder samtidig om stor trafikkvekst, sier rådgiver for lading i NAF, Jan Tore Gjøby, som har snakket med ladeoperatørene etter ferien.

– Det virker som at operatørene har vært bedre forberedt i sommer. Vi ser blant annet at flere har brukt ladeverter for å hjelpe til på ladestedene på de mest trafikkerte dagene.

Mye tyder på at også bilistene har vært bedre forberedt når de kommer til en ladestasjon, slik at de kan starte ladingen raskere og kjøre videre med en gang batteriet er fullt nok.

NAFs laderådgiver Jan Tore Gjøby.
Nafs laderådgiver jan tore gjøby har snakket med ladeoperatørene om deres erfaringer fra sommeren 2022. foto: Eirik Aspaas / NAF. © NAF

Må fortsette utbygging

Myndighetskontakt i NAF, Thor Egil Braadland, er glad for at sommeren har bydd på lite ladekaos, men understreker at det fortsatt er en stor jobb som må gjøres de neste årene.

– Nærmere 150.000 nordmenn skal kjøpe ny elbil hvert år de kommende årene, så vi må øke tempoet i utbyggingen av hurtigladesteder, sier Braadland.

NAFs myndighetskontakt Thor Egil Braadland.
NAFs myndighetskontakt Thor Egil Braadland minner om at det gjenstår mye arbeid for å sikre en god nok ladeinfrastruktur. © NAF

Han minner også om at betaling for lading fortsatt må gjøres enklere. NAF mener regjeringen må ta grep i sin varslede ladeplan.

– Det bør bli kortlesere på alle nye ladestasjoner, men enda viktigere er det at vi får på plass en felles, digital betalingsløsning der alle kan betale med sin favorittapp. Om ikke operatørene gjør det selv, må regjeringen kreve at ladeoperatørene åpner opp sine systemer. Da vil du slippe å forholde deg til 10-15 apper, som i dag. Det vil gjøre livet enklere for tusenvis av nye elbilister, sier Braadland.

Kople

Tine Holm-Hansen, som er markeds- og kommunikasjonssjef i Kople, er enig i oppfatningen om lite ladekaos gjennom sommeren. 

– Vi har ikke mottatt henvendelser om ladekø og utfordringer med dette, i motsetning til tidligere år. Det kan hende at det var flere som tok norgesferie i fjor, men vi ser likevel at bruken av vårt ladenettverk er på ganske likt nivå i år som i fjor, sier Holm-Hansen.

Markeds- og kommunikasjonssjef i Kople, Tine Holm-Hansen.
Markeds- og kommunikasjonssjef i kople, tine holm-hansen. foto: Jenny Hols / Kople. Foto: Jenny Hols / Kople / © NAF

En interessant detalj hun trekker fram er at flere elbilister benytter apper fra andre leverandører av ladetjenester. Kople var tidlig ute med å åpne ladenettverket sitt for såkalt roaming, noe NAF selvsagt støtter. Det er en løsning som gjør det mye enklere for ladekundene ved at de kan bruke én app hos flere operatører.

– Nettverket vårt har ytt godt gjennom hele sommeren, og vi har god kapasitet i ladenettverket. Driftsavdelingen vår har jobbet jevnt og trutt med feilsøking og optimalisering gjennom hele sommeren. Vi har også fått lansert flere nye ladesteder i juni og juli, som har blitt godt brukt fra start. Vi tolker dette som at ladebehovet var stort på disse lokasjonene, og gleder oss over at vi har bidratt til å dekke ladebehovet på enda flere steder rundt i Norge i sommer, sier Holm-Hansen.

Ionity

Ionity melder om sterk vekst i Norden. I Norge var veksten i antall ladeøkter 50 prosent sammenlignet med fjoråret. I tillegg melder de om en liten økning i hvor mye energi som leveres i hver ladeøkt.

– Det antar vi skyldes at bilene får større batterier, forklarer Dietmar Röll, Senior Network Quality Manager i Ionity.

Han kan melde om en langt større vekst i Sverige og Danmark, med henholdsvis 150 og 300 prosent vekst i antall ladeøkter. Det tyder på at nordmenn enklere kan ta med elbilen til våre naboland.

– Vi har forventet denne veksten og kontinuerlig utvidet kapasiteten i vårt ladenettverk. Spesielt har vi satt søkelyset på å øke antall ladepunkter på våre eksisterende ladesteder, sier Röll.

Til tross for kapasitetsøkningen, har Ionitys kunder opplevd kø på flere ladesteder i Norge. 

– Det har vært rapportert at inntil ti biler har stått i kø, og vi vil derfor fortsette å utvide nettverket. Imidlertid påvirker knappheten på både utstyrsleveranser og fagfolk også oss, sier Röll.

Ladekø ved en Ionity-ladestasjon.
Ionity opplevde kø ved flere ladestasjoner i sommer. foto: Privat. © NAF

Ionity har både brukt ladeverter som har hjulpet til på ladestedene og delt en Travel Guide for å øke effektiviteten på ladestedene.

Mer

Markedssjef i Mer Norway, Monique Berntsen, bekrefter at det ikke har vært like utfordrende på ladestedene i år sammenlignet med tidligere.

– Vi tror dette i stor grad skyldes et bedre utbygget ladenettverk totalt sett i Norge, samt at vi har flere elbilister som ikke er helt ukjent med ladekonseptet – som fører til en mye bedre opplevelse som elbilist. Vår nye drop-in løsning med Vipps har også fungert bra og tatt bort mange av de utfordringene vi opplevde med SMS-lading.

Markedssjef i Mer Norway, Monique Berntsen.
Markedssjef i mer norway, monique berntsen. foto: Mer. © NAF

Berntsen forteller at Mer har forberedt seg godt med tanke på de tekniske utfordringene de støtte på i fjor.

– Vi har hatt hyppig dialog med produsentene i forkant, noe som har ført til svært høy oppetid i juli. Samtidig har trafikken og trykket på ladestasjonene trolig blitt jevnere distribuert, ettersom vi ikke lenger er underlagt pandemiens restriksjoner, sier Berntsen.

Circle K

Circle K legger bak seg en sommer med høy ladetrafikk, forteller Ada Helen Schjelderup, som er ansvarlig for eMobility i Circle K Norge.

– Selv om tall fra Statens vegvesen viser at biltrafikken har vært lavere på norske veier denne sommeren i forhold til i fjor, så ser vi at vi har økt ladetrafikken til våre stasjoner. Dette gjelder generelt over hele landet, sier Schjelderup.

Trafikken ved Circle Ks ladestasjoner er særlig høy på E18- og E6-aksen ut fra Oslo, som i fjor.

– Vi ser at vi på noen stasjoner opplever kø, særlig på enkelte høytrafikksdager. Samtidig har vi høyt fokus på å bygge lokasjoner med mange ladere, og har utvidet flere av våre stasjoner med flere ladere, hvilket minimerer køen og gjør at køen går raskere, sier Schjelderup.

Også Circle K har hatt ladeverter på flere stasjoner i sommer. Disse har både veiledet og underholdt ladekundene.

– Ladevertene kan rapportere om at en større andel av ladekundene har vært bedre forberedt på lading i år enn i fjor. Flere elbilister har nå mer erfaring med hurtiglading, noe som trolig bidrar til mer effektiv lading. Ladetrafikken flyter bedre og det danner seg mindre kø, sier Schjelderup.

Tesla

Tesla holder som vanlig kortene tett til brystet, og har ikke gitt noen uttalelse til oss.

Vårt inntrykk er imidlertid at årets sommertrafikk ikke har skapt problemer på Supercharger-stasjoner Norge, til tross for at Tesla har åpnet de fleste av sine ladesteder for alle elbiler med CCS ladekontakt.

En NIO ES8 lades opp på en Tesla Supercharger-stasjon.
Tesla har åpnet opp mange av sine supercharger-stasjoner for andre bilmerker. vår opplevelse er at det likevel ikke førte til nevneverdig kø i sommer. foto: Eirik Aspaas / NAF. © NAF

Vi har merket oss diskusjoner og frustrasjon i sosiale medier om feilparkering blant modeller med ladeport på “feil” sted. Vi i NAF tror det er helt normalt at det er litt innkjøringsproblemer, og regner med at dette vil bedre seg. Hvis elbilister hjelper hverandre istedenfor å kjefte på feilparkering blir det også bedre stemning ved ladestasjonen.

Trafikken på Teslas ladesteder andre steder i Europa har båret preg av at nordmenn igjen har tatt turen ut av Norge i elbilene sine. NAF har fått flere rapporter om kø på flere av Superchargerne i Sør-Europa, og at flesteparten av bilene i køen hadde norske skilter.

Folk som har vært på farten har også opplevd å møte ladeverter på enkelte høyt trafikkerte Superchargere.

Publisert: 26. august 2022

Sist oppdatert: 30. november 2023


Les også


Fant du det du lette etter?